Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Nut en noodzaak van een toegankelijke vergaderzaal binnen gemeentes

22 juni 2023
Hybride werken en inclusie: een mooie win-win oplossing

Het volgen van vergaderingen is zeer inspannend voor medewerkers met gehoorverlies. Een voorziening treffen die helpt om ontspannen een vergadering te kunnen volgen, en waar bovendien alle medewerkers met gehoorverlies gebruik van kunnen maken, past binnen het beleid van inclusie. Wij zijn dan ook iedere keer wanneer een medewerker van een gemeente contact met ons opneemt blij. Samen kunnen we namelijk de gelijke kansen voor medewerkers met een beperking mogelijk maken. Maar wat levert dat nu eigenlijk concreet op?

 

Toegankelijkheid en inclusie

Openbare dienstverlenende instanties, zoals gemeenten, hebben de taak om de inclusie van slechthorende of dove medewerkers te ondersteunen. Deze regel staat vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap, wat in juli 2016 door het College voor de Rechten van de Mens is opgesteld. In dit verdrag draait het niet enkel om fysieke beperkingen, maar ook om visuele, auditieve, verstandelijke en psychische beperkingen. Matig, slecht of niet kunnen horen is daar dus één van.

Het gaat namelijk om wel of niet meedoen. Als je slecht kunt verstaan wat er gezegd wordt in een vergadering, kan je niet meedoen. Zo simpel is het. Een vergadering is hard werken: horen dát er wat gezegd wordt, kijken wíe er spreekt, luisteren naar wát die persoon zegt en dan ook nog daar iets van vinden zodat je kunt reageren. Een vergadersysteem vergemakkelijkt dit proces, zodat je veel sneller kunt reageren en er bijna geen verschil meer is tussen goedhorende en slechthorende deelnemers. Het is dus niet alleen een investering in het welbevinden van slechthorende medewerkers, maar ook in productiviteit en efficiency als een vergadering makkelijker verloopt en kennisdelen cruciaal is.

 

Inclusie in de praktijk

Een inclusieve samenleving in ieders woonplaats is een belangrijke pijler binnen het VN-Verdrag. Om deze reden hebben gemeenten een voorbeeldrol bij het waarmaken van de benodigde ondersteuning. Zowel aan het loket, als op een publieke tribune of in een vergaderzaal. De afgelopen jaren hebben wij al meerdere oplossingen mogen leveren aan de diverse gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar ook andere overheids- en zorginstellingen hebben een vergaderzaal toegankelijk gemaakt. Deze samenwerkingen resulteren in mooie succesverhalen, die we dit keer graag met jou delen:

Begin deze maand heb ik de apparatuur van PlanPlan mogen uitproberen tijdens een vergadering en wat een wereld van verschil. Het geluid komt gewoon vol bij mij binnen in plaats van dat ik het moet halen. Het hybride overleg werd daardoor veel gemakkelijker te volgen. Ook kon ik actiever meedoen en dat in een meer ontspannen modus. Ik had na het overleg ’s middags zelfs energie over in plaats dat ik normaal op de bank moet bijkomen. Zeker nu ik 50+ ben, merk ik heel erg dat de overleggen op het werk en het actief meedoen tijdens het werk te veel van mij vragen en dat ik na mijn werk moet bij tanken om het huishouden en mijn sociale leven te kunnen doen. Ik heb dan ook heel sterk de behoefte aan echt goede apparatuur die mij op het werk kan ondersteunen, maar ook ervoor kan zorgen dat ik actief kan blijven meedoen in de snelle wereld van systeemontwikkeling en na mijn werk. Die vond ik in de apparatuur van PlanPlan.”

 “Het vergadersysteem werkt heel fijn vind ik. Merk dat het me veel minder moeite kost om te verstaan, vooral de mensen die wat verder weg zitten.”

 “Ik dank jullie uit de grond van mijn hart. Ik wil jullie graag bedanken voor de fijne samenwerking en alle goede zorgen van de afgelopen jaren. Per 1 mei stop ik met werken en ga met (vervroegd) pensioen. Mijn werk zit erop. Ik ga het waterschap achterlaten met een vergaderzaal met een goed vergadersysteem, een grote zaal met goede ringleiding, en onnoemelijk veel plekken met akoestische panelen. In de komende jaren zullen de slechthorenden binnen het waterschap het zelf moeten gaan doen. Onze samenwerking gaat al heel wat jaren terug en is voor mij van onschatbare waarde geweest. Dankzij alle aanpassingen kon ik mijn werk goed doen, carrière maken, maar vooral meedoen met de rest. Hiervoor dank ik jullie uit de grond van mijn hart. Het ga jullie goed en ik wens alle goeds ook voor jullie bedrijf. Het is een prachtige business waarin jullie zitten en fijn dat jullie veel mensen blij kunnen maken.”

 

Actieve bijdrage

In essentie draait iedere hulpvraag om het verminderen van de luisterinspanning en het optimaliseren van spraak verstaan, zodat medewerkers die slecht(er) horen voldoende energie overhouden om mee te doen én denken tijdens een vergadering. Naast een auditief vergadersysteem is het daarom belangrijk om ook afspraken te maken rondom de onderlinge (interne) communicatie. Wie neemt wanneer het woord en hoe maak je kenbaar dat je ergens op in wilt haken?

Door apparatuur en praktische afspraken op elkaar af te stemmen, is het mogelijk om ieders energiebalans weer op pijl te brengen en een betere verstaanbaarheid te garanderen. Dat merken niet alleen medewerkers met gehoorverlies, maar ook collega’s of andere vergaderdeelnemers die veelal positief reageren op de toevoeging van een auditief vergadersysteem. Als slechthorende houd je hiermee zelf de regie over het geluid, in plaats van de brij aan informatie en stemmen die je eerder hoorde.

Gewoon meedoen voor iedereen: hoe mooi is het om daar een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren? Wij zetten ons graag, samen met jou, in om dat te realiseren! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.