advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Hoorcoaching op de werkplek

Honderden slechthorenden bezochten we op hun werkplek om mee te denken over mogelijke oplossingen. Goed luisteren en doorvragen is hierbij onze kracht.

De vertaling van de knelpunten naar praktische en technische oplossingen is de uitdaging en die gaan we als PlanPlan graag aan. De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangepaste werkplek bijdraagt aan rust en meer ontspannen werken.

Naast concrete praktische oplossingen is er ook regelmatig behoefte aan aandacht voor de meer persoonlijke zaken; hoe zorg je goed voor jezelf? Wat kun je verwachten van je collega’s? Van je leidinggevende? Wat kun je zelf doen?

Ook dit draagt bij aan meer rust en het overhouden van energie voor activiteiten na het werk.

In een persoonlijk hoorcoach-traject werken we graag aan:

  • Een gezonde werkbalans.
  • Wat kost energie, wat levert energie op?
  • Welke stappen kunt u zelf zetten om de communicatie beter te laten verlopen?
  • Wat kunt u doen om de (werk)dag zo ontspannen mogelijk door te komen?
  • Optimale inzet van communicatiehulpmiddelen.

Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen over (hoor)coaching, neem dan contact met ons op.

Hoorcoach werkplek slechthorenden