Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Vergoedingen

Sinds 2013 is een groot deel van de werkplekoplossingen overgeheveld van het UWV naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) geeft de volgende afbakening aan:

  • Alle persoonlijke hulpmiddelen in de vorm van aanvullende apparatuur (eventueel meeneembaar naar volgende werkgever of thuis) waarbij sprake is van (draadloze) signaaloverdracht of trilmechanisme vallen onder de Zvw (volledige hooroplossing).
  • Alle andere ‘middelen’ (niet zijnde medische apparatuur) om de werkplek voor een slechthorende aan te passen (zoals bijvoorbeeld verbetering van akoestiek door geluidsdempende materialen) vallen niet onder de Zvw.

Voor de eerste groep oplossingen  kan  een aanvraag worden gedaan bij uw zorgverzekeraar. Een hoorgerelateerde werkplekoplossing valt binnen het basispakket.

Er zijn indicatiecriteria, maar er wordt ook gekeken naar individuele omstandigheden op de werkplek. Wij bekijken graag, in overleg met uw zorgverzekeraar, naar de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Voor de tweede groep zijn er soms mogelijkheden via het UWV. Maar ook de werkgever heeft een verantwoordelijkheid binnen de algemeen geldende Arbo-regels.

Ook hier bekijken we graag samen met u de mogelijkheden.

Heeft u vragen over vergoedingsmogelijkheden? Neemt contact met ons op.

Vergoeding werkplekoplossing UWV zorgverzekeraar