Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Vergoedingen

Sinds 2013 is een groot deel van de werkplekoplossingen overgeheveld van het UWV naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Momenteel geldt daardoor de volgende wet- en regelgeving:

 

Informatie uit het Staatsblad

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de Minister van VWS geadviseerd om te komen tot een volledige hooroplossing binnen het wettelijk kader van de Zvw. Bij deze oplossing wordt uitgegaan van de hoorbehoefte (luistertaken en luisterbehoefte) van de betrokkene. Dit advies is overgenomen en uitgewerkt door een aanpassing van de Regeling zorgverzekering. Dit betekent dat voortaan op grond van de Zvw ook hoorhulpmiddelen kunnen worden verstrekt die specifiek noodzakelijk zijn voor het werk. Door de aanspraak in de Regeling zorgverzekering functiegericht te omschrijven staat de hoorbehoefte van de verzekerde centraal. De werkplek van de verzekerde (werknemer) bepaalt mede deze hoorbehoefte. Een aanvullende voorziening vanuit de Wet WIA en de Wet Wajong is dan niet langer noodzakelijk.

Zoals aangegeven gaat de functiegerichte omschrijving van de verstrekking van hoorhulpmiddelen in de Regeling zorgverzekering uit van de hoorbehoefte van de betrokkene. Dit houdt ondermeer in dat wanneer een persoon met een auditieve handicap in het arbeidsproces een andere functie aanvaardt waarbij sprake is van een gewijzigde hoorbehoefte, er zonodig ook moet worden voorzien in de aanpassing van het hoorhulpmiddel of verstrekking van een ander hoorhulpmiddel, dat geschikt is voor gebruik in die nieuwe functie.

Lees het volledige Staatsblad 656 – jaargang 2021.

 

Informatie vanuit het Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland geeft hierbij de volgende afbakening aan:

  • Alle persoonlijke hulpmiddelen in de vorm van aanvullende apparatuur (eventueel meeneembaar naar volgende werkgever of thuis) waarbij sprake is van (draadloze) signaaloverdracht of trilmechanisme vallen onder de Zvw (volledige hooroplossing).
  • Alle andere ‘middelen’ (niet zijnde medische apparatuur) om de werkplek voor een slechthorende aan te passen (zoals bijvoorbeeld verbetering van akoestiek door geluidsdempende materialen) vallen niet onder de Zvw.

Meer informatie over de volledige richtlijn Hulpmiddelen voor slechthorenden en doven (auditieve hulpmiddelen) (Zvw). Wij verwijzen u graag specifiek naar de alinea ‘Hoorhulpmiddelen voor het werk of onderwijs’.

Wanneer u gebruik wilt maken van de eerste groep oplossingen, kan er een aanvraag worden gedaan bij uw zorgverzekeraar. Een hoorgerelateerde werkplekoplossing valt binnen het basispakket. Hiervoor gelden indicatiecriteria, maar er wordt ook gekeken naar uw individuele omstandigheden op de werkplek. Wij bekijken graag, in overleg met uw zorgverzekeraar, de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie

Wilt u gebruik maken van de tweede groep? Dan zijn er soms ook mogelijkheden via het UWV beschikbaar. Bovendien heeft ook uw werkgever een verantwoordelijk binnen de algemeen geldende Arbo-regels. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Of wilt u meer weten over vergoedingsmogelijkheden voor uw specifieke werksituatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Vergoeding werkplekoplossing UWV zorgverzekeraar

Informatief kennisartikel

Meer informatie hierover vindt u terug in onderstaande download:

Wet- en regelgeving omtrent werkoplossingen voor slechthorenden