Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Verwijzers en hoorprofessionals

Als PlanPlan houden wij ons al meer dan 20 jaar bezig met werkplekoplossingen voor doven en slechthorenden. Wij delen graag kennis en achtergrondinformatie met verwijzers en andere hoorprofessionals rondom de slechthorende cliënt en roepen op om intensief samen te werken.

 

Arbeid en participatie

Mensen met een beperking hebben het recht om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past. Om dit werk zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben zij recht op de hiervoor benodigde hulpmiddelen. Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VN-verdrag) aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben en hoe deze rechten bijdragen aan een inclusieve samenleving. Volgens het VN-verdrag moet iedereen aan onze samenleving mee kunnen doen, zowel met als zonder beperking.

 

Werkplekoplossingen voor doven en slechthorenden

In ons werk richten wij ons op oplossingen voor de werkplek en projectmatige oplossingen voor doven en slechthorenden. Ook adviseren wij over oplossingen voor mensen met een zachte stem. Luisteren, horen en verstaan, daar draait het om in ons vak.

Met onze kennis en technische oplossingen zetten wij ons in voor het behoud van baan, welzijn en gezondheid. Soms is immers een communicatievoorziening voor de werkplek van een slechthorende eenvoudig te regelen. Maar in een andere casus is een werksituatie complex of is het gehoorverlies te groot voor een standaard voorziening. In dat geval is er iets extra’s nodig: een professioneel advies of een maatwerkoplossing.

 

Hoorcoaching

Wij zijn er ons van bewust dat een technische oplossing het beste kan samengaan met een vorm van begeleiding. Begeleiding gericht op het omgaan met slechthorendheid in relatie met bijvoorbeeld het omgaan met collega’s, leidinggevenden, verdeling van het werk, werkinhoud en vele andere aspecten. Wij werken daarom graag samen met instanties die hierin gespecialiseerd zijn zoals Audiologische Centra, Werkpad, GGMD, Hooridee en vele anderen.

 

Arbo-audiologische zorg

Wij vinden het cruciaal om op tijd stappen te zetten. Samenwerking met alle disciplines heeft hierin onze sterke voorkeur en biedt een bewezen meerwaarde! Slechthorenden verzuimen namelijk niet alleen vaker wegens ziekte dan goed horende werknemers, maar zijn bij ziekte veelal ook langer afwezig.

Als PlanPlan worden wij soms ingeschakeld wanneer een situatie voor een werknemer niet meer houd- of werkbaar is. Soms worden wij zelfs benaderd op het moment dat het UWV met een loonsanctie dreigt, bijvoorbeeld wanneer een werkgever onvoldoende inspanning levert om de slechthorende aan het werk te houden. Wanneer het UWV dergelijke stappen heeft ondernomen is het geen gunstig moment om te starten met een werkplekonderzoek. De arbeidsverhoudingen zijn dan vaak verstoord, de werknemer is al te lang uit het arbeidsproces en de kans op succes is sterk verkleind.

Adviesbureau PlanPlan audiologisch web

Wanneer PlanPlan?

  • Als de luistersituatie complex is
  • Als standaard oplossingen niet (meer) voldoen
  • Als er een hele (werk)dag geluisterd moet worden
  • Als een hoortoestel niet mogelijk/zinvol is
  • Bij ernstig of complex gehoorverlies

PlanPlan wordt ingeschakeld als er specifieke kennis nodig is met betrekking tot slechthorendheid en werk. Als een standaardoplossing adequaat is adviseren wij deze oplossing. Het beoordelen van de mogelijkheid om een dergelijke oplossing toe te kunnen passen behoort tot onze kerntaak. Een oplossing-op-maat wordt alleen geadviseerd als een standaardoplossing niet adequaat is voor de werknemer. Voor ons is een werkplekoplossing dan ook geslaagd als we reacties terugkrijgen als:

“Ik voel mij competent en een stuk fitter momenteel! Joepie!”

“De aanpassing heeft de balans teruggebracht in mijn leven, ik ben niet meer de aandoening, maar een werkende sociale moeder die vol in het leven staat die niet zo goed hoort”

“Niet alleen mijn energie, maar ook mijn humeur is er op vooruit gegaan.”

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of komt u graag met ons in verbinding? Neem dan gerust contact met ons op, blader eens door onze kennisbank, volg ons op LinkedIn of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Communiceren veel energie

Informatieve kennisartikelen

Tijdens onze werkplekonderzoeken komen een aantal aspecten standaard aan bod.
Meer informatie hierover vindt u terug in onderstaande downloads:

Communiceren veel energie
Communiceren veel energie
Communiceren veel energie
Communiceren veel energie