Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Toegankelijkheid en inclusie 

Naast individuele werkplekoplossingen voor doven en slechthorenden, bieden wij als PlanPlan oplossingen voor toegankelijkheid en inclusie. Deze oplossingen zijn geschikt voor zowel de toegankelijkheid van openbare dienstverlenende instanties als de inclusie van slechthorende of dove medewerker(s). Gewoon meedoen voor iedereen: hoe mooi is het om daar een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren? Wij zetten ons in om dat te realiseren, samen met uw doelgroep!

 

Van VN Verdrag Handicap naar inclusie

In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft de taak om de naleving van dit verdrag te bevorderen: woorden moeten worden omgezet in daadwerkelijke acties. In dit verdrag wordt ook de breedte van het begrip ‘toegankelijkheid’ aangegeven. Het gaat immers niet enkel om fysieke beperkingen, maar ook om visuele, auditieve, verstandelijke en psychische beperkingen. Het College van de Rechten voor de Mens wenst hierbij de mensen met een beperking zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming.

 

Inclusieve gemeenten

Een inclusieve samenleving in ieders eigen woonplaats is een belangrijke pijler in dit proces. Daarom hebben gemeenten een belangrijke rol bij het waarmaken van het VN-verdrag Handicap. In samenwerking met openbare instanties dragen wij graag een steentje bij aan een kwaliteitsoplossing voor aan de balie of het loket, op de publieke tribune of in een vergaderzaal. Zo hebben wij onze oplossingen al mogen leveren aan de Gemeente Ede, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Berkelland, Gemeente Aalten en Gemeente Winterswijk.

 

Participatie aan de balie of het loket

In een rumoerige hal, steeds vaker met een scherm of glazen wand ertussen, is het voor een slechthorende uitermate inspannend, zo niet onmogelijk, het gesprek aan de balie of het loket te volgen. Het gesprek kan gemakkelijker en meer ontspannen worden gemaakt met de inzet van een loket-communicatiepost. De baliemedewerker spreekt in dit geval in een microfoon en de slechthorende bezoeker ontvangt dit rechtstreeks in zijn of haar hoortoestel of via een hoofdtelefoon. De loket-communicatiepost is multifunctioneel met drie vormen van overdracht, zodat alle slechthorenden er gebruik van kunnen maken.

De wethouder van de Gemeente Ede ziet zelfs bredere doelgroepen. In onderstaande video legt de wethouder uit wat dit voor zijn gemeente betekent. Als PlanPlan hebben we dit project in nauw overleg met de doelgroep gerealiseerd.

 

Waar dienstverlening over gaat

Ook medewerkers aan de balie reageren enthousiast over deze extra vorm van dienstverlening. ‘Hier krijg ik nou energie van. Dit is waar dienstverlening over gaat’, aldus één van de teamleiders binnen Gemeente Amsterdam. Belangrijk is om duidelijk kenbaar te maken dat er voorzieningen voor slechthorenden zijn getroffen. Dit kan middels een sticker met het internationale symbool voor doof- en -slechthorendheid op zowel de schermen aan de balie als bij binnenkomst.

Teamleider Adil van Gemeente Amsterdam over Adviesbureau PlanPlan

Participatie op de publieke tribune en vergaderzaal

Maar inclusie is veel meer dan dat! Mee kunnen denken en praten op de publieke tribune over een wetsvoorstel dat iemands eigen leefomgeving aangaat, is óók inclusie. Voor een slechthorende is verstaan in een grote en rumoerige ruimte als de publieke tribune nauwelijks of niet haalbaar. Een hoortoestel werkt slechts op 1,5 tot 3 meter afstand en alle (omgevings-)geluiden komen als een brij binnen.

Maar wat dacht u van het deelnemen aan vergaderingen? Ook dit kan voor slechthorenden een flinke drempel zijn. Als je slecht kunt verstaan wat er wordt gezegd in een vergadering kun je niet meedoen. Zo simpel is het. Gelukkig bieden wij, ongeacht of het nu gaat om slechthorende medewerker(s) of slechthorende bezoeker(s), diverse oplossingen – zowel vast als mobiel – zodat ook zij gewoon mee kunnen doen, net als ieder ander. Een mooi voorbeeld hiervan is ons auditief intelligente vergadersysteem.

Alous Spaanderman van HH Delfland over Adviesbureau PlanPlan
review gemeente amsterdam

Wilt u naar aanleiding van bovenstaande informatie van gedachten wisselen over de mogelijkheden van inclusie voor uw gemeente of publieksorganisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Uit de pers

Download productblad

Meer informatie over onze oplossingen vindt u terug in onderstaande downloads: