Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Beter verstaan in de klas

Herkent u dit?

  • Ik versta de leerlingen achterin niet
  • Bij geroezemoes versta ik de leerlingen niet
  • Bij een toets versta ik een fluisterende vraag niet
  • Ik reageer niet altijd goed en dat maakt me onzeker
  • Ik heb het gevoel een minder leuke leerkracht te zijn
  • Na een werkdag ben ik ernstig vermoeid

Wij denken graag met u mee over passende hooroplossingen.

 

Akoestische hooroplossingen

Geluidsabsorberende materialen zorgen ervoor dat hinderlijke geluiden minder nadrukkelijk aanwezig zijn. Dat maakt het geluid in de ruimte bovendien aangenamer. PlanPlan kan nagalmmetingen doen en op basis daarvan een passend advies aan u geven.

 

Communicatiesysteem met microfoontjes in de klas

Met een communicatiesysteem op maat kunt u – door de inzet van meerdere microfoontjes – leerlingen weer goed verstaan. Ongeacht of het rumoerig is in de klas of leerlingen ver van u af zitten. We geven u graag een deskundig advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Bekijk een video over onze hooroplossing voor leerkrachten.

 

Uit de praktijk

Gretchen, English Language Teacher VO

All teachers would agree that the ability to hear well in the classroom is essential. Even with hearing aids, understanding my pupils had slowly become more and more difficult. It’s amazing how physically exhausting it is, just trying to hear your pupils! Now imagine you’re teaching in a bilingual programme (TTO) where pupils are learning the English language, and must speak ONLY English in their lessons. Not only is it difficult to hear, it’s even more of a challenge to understand them.

The addition of accoustic panels on the walls didn’t help like I thought it would. When children in the back of the class spoke, it was as it the sound had simply been absorbed into the walls and never hit my ears in the front of the room. Then carpet was installed in my classroom. Oh the joy of not hearing the scraping of chairs on the floor magnified in my ears!  But I still couldn’t hear the kids in the back of the classroom, not to mention the soft-spoken kids anywhere in the room.

My coping mechanism was to simply walk close to the students to hear what they had to say, and of course my well-used line, ‘Could you repeat that please?’ which resulted in lots of eye rolling. Then along came the Covid-19 crisis:  children wearing masks in the classroom and a plexi-glass barrier between us. Now I truly couldn’t hear anything!

Fortunately the school made contact with Adviesbureau PlanPlan. Andrea and Guido were very professional and extremely helpful. I now have an installation of 11 microphones hanging from the ceiling and a stop light to let students know when it is too noisy in the classroom. Because of Covid-19, I also have a table microphone for the ‘overleg tafel’ on the other side of the plexi-glass barrier. The system is wonderful! I can hear the softest-spoken student in the back row! I can hear when the students are whispering in Dutch to their classmates – a no-no in TTO.

I look forward to the day and am no longer exhausted at the end of it. (Well, maybe sometimes.. 😊)

Gretchen, English Language Teacher VO

mei 2021

Gerrit, docent VMBO

Mijn slechte gehoor werd een probleem. Ik werkte als docent op een VMBO locatie. Ik voelde mij geleidelijk eenzaam en onbegrepen. Ik liet steeds meer reacties op hun beloop. Vanuit mijn lessen Levensbeschouwing en Ethiek kon ik niet goed meer functioneren voor de klas. Ik kon de leerlingen niet verstaan en ik liep steeds meer naar de leerlingen toe.

Na een aantal zeer lastige jaren voor de klas kwam het moment dichtbij dat het onmogelijk zou worden om nog les te kunnen geven. Via mijn audicien kwam ik in contact met de mensen van PlanPlan. Dat werd mijn redding voor de klas.

Nadat een geluidsinstallatie in mijn klaslokaal werd gerealiseerd kon ik leerlingen weer verstaan en weer lesgeven. Ja met oortjes in, maar dat is tegenwoordig een normaal verschijnsel. Negen microfoontjes zorgden ervoor dat ik de leerlingen weer goed kon verstaan. Vergaderingen met docenten vonden zoveel mogelijk plaats in mijn lokaal. Als toevoeging kreeg ik een extra waarschuwingslampje aan het plafond dat bij instructie op groen moest staan en tijdens zelfstandig werken van de leerlingen geel mocht worden. Rood gaf aan dat er te veel decibels werden geproduceerd. De leerlingen konden dit zelf zien.

Dit werkte naar ieders tevredenheid. Eenmaal goed geïnstalleerd heb ik de mensen van PlanPlan niet meer nodig gehad voor problemen. De bediening is eenvoudig en overzichtelijk. Nu ben ik sinds kerst 2020 met pensioen en blij dat ik tot mijn pensioengerechtigde leeftijd heb kunnen doorwerken. Ik kijk terug op mijn vier laatste jaren voor de klas in volle tevredenheid, omdat ik goed kon functioneren.

Mijn werkgever heeft ervoor gezorgd dat het klaslokaal akoestisch gezien op goed niveau werd gebracht. Zachte prikborden aan de muren rondom, vloerbedekking en een geluidsisolerend plafond. Leerlingen vonden de vloerbedekking fantastisch en de microfoontjes in het plafond zeer interessant. Maar het wende snel en de leerlingen vergaten dat ik werkelijk alle gesprekjes goed kon horen. Ook als zij aan het fluisteren waren. Er ontging mij niet veel. Ook de microfoon op mijn bureau hielp mij om leerlingen te verstaan die bij mij kwamen voor extra uitleg. 

Kortom, een verhaal met een happy end voor mij als docent.

Gerrit, docent VMBO

februari 2021

Bennie, leerkracht basisonderwijs

Ik word binnenkort 65 jaar en ben vanaf afgelopen schooljaar met pensioen. Het is mooi geweest. Dat ik zolang heb kunnen doorwerken, heb ik mede te danken aan Andrea en Guido van Adviesbureau PlanPlan.

Toen ik vijf jaar geleden problemen kreeg op mijn werkplek, werd in eerste instantie gedacht dat ik het vak van leerkracht niet meer aankon! Ikzelf wist dat dit niet klopte, dat er wat anders aan de hand was. Ik had al zo lang voor de klas gestaan en vaak met groepen gewerkt die veel energie van mij vroegen, maar aan de andere kant werkte ik met veel passie en vond ik het werken met kinderen nog steeds erg leuk. Wel kostte het mij de laatste jaren steeds meer energie. Ik wist dat dit te maken had met mijn gehoorprobleem. Ik draag al vanaf mijn vijftigste hoortoestellen en ik weet dat het dragen van hoortoestellen en lesgeven aan jonge kinderen geen ideale combinatie is.

Tijdens een gesprek met mijn toenmalige directeur kwam de suggestie om toch eens verder te kijken. Misschien had het toch meer met mijn gehoor te maken dan ik zelf dacht? Ik was inmiddels ontheven van groepsactiviteiten en verrichtte andere taken voor school. Zo hield ik mij o.a. bezig met de keuze voor een nieuwe taalmethode. Mijn directeur stelde voor om contact op te nemen met PlanPlan. “Zij zijn gespecialiseerd in werkplekaanpassingen.” Ik wist niet goed wat ik mij hierbij moest voorstellen en liet het maar op me afkomen.

In het eerste gesprek met Andrea werd mij al snel het een en ander duidelijk. Zij stelde de juiste vragen en gaf mij het gevoel dat het niet aan mij persoonlijk lag, maar meer te maken had met de omstandigheden. Ik fietste met een opgelucht en blij gevoel naar huis. Eindelijk iemand die mij begreep en ervoor ging zorgen dat ik weer voor de groep kon komen te staan. Werken met een groep kinderen deed ik het liefste. Andrea maakte een zeer duidelijk verslag van dit gesprek, maar nog belangrijker voor mij was haar plan van aanpak op mijn werkplek. Mijn zorgverzekeraar IZA gaf uiteindelijk toestemming voor deze werkplekaanpassing.

Het duurde nog wel een half jaar voordat Guido op school verscheen en mijn werkplek dusdanig aanpaste, zodat ik de komende jaren weer fijn les kon geven en op deze manier hopelijk mijn pensioen wist te halen.

Waaruit bestond mijn werkplekaanpassing? In mijn lokaal werden een aantal microfoontjes aan het plafond gehangen, die ik afzonderlijk kon bedienen via een afstandsbediening, maar ook via een scherm op een tablet. Op deze wijze was het communiceren met de kinderen duidelijker en beter te verstaan. Ik heb dit als zeer prettig ervaren. Het dragen van een streamer om mijn nek en een kastje aan mijn broekriem heb ik nooit vervelend gevonden. Het systeem werkte feilloos en deed er zich een keer een probleempje voor, dan kon ik direct een beroep doen op Andrea.

Ik weet niet hoe mijn laatste werkjaren er hadden uitgezien zonder de deskundige hulp van Andrea en vooral Guido. Met name Guido heeft een heel uitgekiend systeem ontworpen, wat op de werkvloer uitstekend functioneert. Ik ben ze hier zeer erkentelijk voor. Het heeft mij veel goeds gebracht!

Bennie, leerkracht basisonderwijs

augustus 2020

Gijs, docent Engels

Zo’n 6 jaar geleden, ik was toen 45 jaar, kreeg ik te maken met vermoeidheidsklachten. Nou is dat op zich niet zo gek wanneer je in het onderwijs werkt, maar ik kreeg dagelijks met deze klachten te maken en op een gegeven moment ga je toch op zoek naar de oorzaak hiervan. Ik had net een verhuizing achter de rug, was onlangs van baan veranderd en had te maken gehad met gezondheidsklachten. Dit was nu achter de rug maar de vermoeidheid bleef.

In die tijd kreeg ik ook een hoortoestel aangemeten; mijn gehoor was de laatste jaren aanzienlijk achteruit gegaan. En laat dit nou één van de belangrijkste zintuigen zijn wanneer je voor de klas staat. Mijn teamleider bracht mij uiteindelijk in contact met Andrea van PlanPlan. Er volgde een intake gesprek en enige tijd later bracht Guido, de technische man van PlanPlan, mij een bezoek op school. Er werden verschillende metingen gedaan en we kwamen erachter dat mijn huidige lokaal niet optimaal was qua akoestiek.

Een leuke anekdote hierbij is dat toen Guido de metingen ging verrichten met een soort van gaspistool hij mij vroeg de leerlingen in het naastgelegen leercentrum op afstand te houden. Wat zouden de leerlingen namelijk wel niet denken wanneer zij iemand met een pistool in de weer zagen. De eerste stap was dus verhuizen naar het lokaal naast mij. Vervolgens bracht PlanPlan een adviesrapport uit met daarin aanbevelingen om de akoestiek in het lokaal te verbeteren.

De kieren met de aangrenzende lokalen werden gedicht en er werd een “borstel” onder de deur bevestigd. Tevens werd geadviseerd om de vloer van een speciale vloerbedekking te voorzien. Deze aanpassingen heb ik eerst enige tijd leren ervaren maar al snel bleek dat dit voor mij niet afdoende was. PlanPlan adviseerde om het lokaal te voorzien van microfoontjes die her en der in het lokaal worden opgehangen. Via een afstandsbediening kan ik deze dan tijdens de les bedienen. Dit vergt wel enige oefening maar al doende leert men. Ook het stoplicht werd bij mij geplaatst; de leerlingen volgen de kleuren meteen al goed op.

Ik had graag al wat meer ervaringen met deze technische hulpmiddelen willen delen ware het niet dat het Coronavirus plots de kop opstak. Al met al kan ik al wel stellen dat de technische hulpmiddelen mij meer rust geven en ik langzaam maar zeker ook merk dat de vermoeidheid afneemt. Zonder dit alles zou het voor mij gewoonweg niet mogelijk zijn om mijn baan als docent in het voortgezet onderwijs in de toekomst voort te zetten.

Gijs, docent Engels

mei 2020

Karin, kleuterleerkracht
Door het Audiologisch Centrum ben ik gewezen op Adviesbureau PlanPlan voor een werkplekaanpassing, omdat het mij na een probeersessie met soloapparatuur niet lukte om tijdens mijn werk beter te horen middels deze hooraanpassingen. Ik ben kleuterleerkracht en werk drie dagen per week. Sinds 2004 draag ik hoortoestellen.

Allereerst kwam Andrea op mijn werkplek observeren en samen zetten we de knelpunten op een rij. In tweede instantie kwam Guido voor akoestische metingen en het uitproberen van apparatuur met gerichte microfoontjes. Tijdens de proef ervoer ik dat ik in de kring leerlingen met een zachte stem echt veel duidelijker kon verstaan. Door het kunnen richten van een microfoon naar het kind en de andere microfoons tijdelijk uit te schakelen lukte het om kinderen waarbij ik eigenlijk voornamelijk spraak afzie, ook te verstaan en hun verhaal te horen.

Ik vond het bedienen van de apparatuur vrij makkelijk te doen. Door de afstandsbediening gaat de bediening vloeiend. Heel fijn! Dit leidt mij dan ook niet af met wat ik met de kinderen wil bespreken/vertellen/doen. De kring is in eerste instantie mijn grootste struikelblok van niet of foutief verstaan. Maar ook als ik bij kinderen langs ga op hun speelplek kan ik middels de microfoon de kinderen nu beter verstaan en wordt het geluid van gebruikte materialen zachter. Dit hielp ook bij het begeleiden van kinderen in een groepje aan tafel.

In het begin heb ik het vooral toegepast in de kring en de kinderen weten inmiddels dat de microfoontjes verboden toegang zijn en ze doen er ook heel voorzichtig mee. Het lukt me goed om ze zo op te stellen dat ik de zacht pratende guppy’s beter kan verstaan, dus dat is fijn. Ik zoek soms nog even naar de juiste ‘sterkte’ in versterken, maar dat lukt me prima. Ik heb ludieke ervaringen opgedaan, zoals de apparatuur klaarzetten ’s morgens, nog even in de grote gang koffie drinken en dan kinderen kunnen verstaan die voor het raam bij de klas staan te praten (wanneer het raam open staat).

Kortom, mijn ervaringsradius wordt groter, ik ervaar profijt van de apparatuur en vooralsnog werkt alles volgens het boekje. Ik voel mij competent en een stuk fitter momenteel! Joepie! Ook de aanvraag voor de vergoeding verliep soepel en inmiddels maak ik al mijn dagen heerlijk gebruik van het systeem. Ik ben er heel blij mee! Nogmaals dank jullie wel voor de ondersteuning hierin!

Karin, kleuterleerkracht

januari 2020

Neely, docent Geschiedenis
Mijn naam is Neely de Ronde. Ik ben werkzaam als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Helaas ben ik enkele jaren geleden doof geraakt aan mijn linkeroor. Door mijn partiële doofheid had ik erg veel last van bijgeluiden. Het geluid van een vuilniswagen die in de straat de bakken aan het legen was, zorgde ervoor dat ik in mijn lokaal de opmerkingen  van mijn leerlingen niet goed kon horen. Ook had ik er moeite mee om de bijdrage van leerlingen die achter in de klas zitten goed te horen. Een ander probleem was dat ik niet goed kon onderscheiden waar geluid vandaan kwam, als iemand wat zei. Kwam het nu van links of van rechts?  Mijn cross-overgehoorapparaat was niet voldoende om deze problemen het hoofd te bieden.

Adviesbureau PlanPlan heeft voor mij een communicatiesysteem aangebracht in mijn lokaal, waardoor mijn gehoorhandicap mij niet meer in de weg staat om les te geven. Het systeem bestaat uit een 9-tal microfoontjes die verspreid in mijn lokaal vanuit het plafond naar beneden hangen en een 10de draadloze microfoon. De microfoontjes zijn verbonden met een processor en met een ontvanger die ik kan koppelen aan mijn gehoorapparaat.  Met een bedieningsschermpje kan ik de microfoontjes bedienen. Daarbij heb ik tal van mogelijkheden, waarvan ik  er twee noem. Als de les docentcentraal verloopt, zet ik de microfoon aan bij de leerling die een bijdrage wil leveren. Ik hoor zijn / haar stem dan bijzonder helder en duidelijk. Bij groepswerk zet ik de microfoontjes uit, behalve de draadloze microfoon. Ik loop rond door het lokaal om te horen hoe het groepswerk gaat. Bij de groep waar ik langs kom, plaats ik de draadloze microfoon en ik praat met de leerlingen over hun vorderingen. Het mooie is dat ik het geroezemoes van de andere groepen amper hoor en de gesprekken van deze specifieke groep helder kan verstaan.

Het communicatiesysteem helpt mij bijzonder goed om op een ontspannen manier les te geven. Aanvankelijk was de bediening van het scherm wel een complicerende handeling. Maar ondertussen ben ik er zo aan gewend dat het eigenlijk vanzelf gaat. Wel kom ik aan het begin van de dag iets eerder op school om het op te starten. Heel af en toe vindt er een storing plaats, waardoor ik mijn schermpje niet goed opgestart krijg. Gelukkig zijn de mensen van PlanPlan altijd bijzonder welwillend om me te helpen.

Kortom: ik ben ongelooflijk blij met dit communicatiesysteem in mijn lokaal. De service van PlanPlan is goed en het systeem heeft allerlei toepassingsmogelijkheden.

Neely, docent Geschiedenis

augustus 2017

Karin, docent praktijkschool
Natuurlijk Guido en Andrea wil ik wel iets vertellen over mijn ervaringen met jullie werk, want ik denk dat ik anders toch wel helemaal afgekeurd voor mijn leuke beroep was geweest!

Met een slechthorende familie, aan mijn vaders kant, wist ik natuurlijk best dat mijn broer en ik niet goed hoorden al was dat tot ongeveer mijn 28ste jaar geen reden voor een hoortoestel.

Wel was ik handig met aflezen, mijn broer en ik deden wedstrijdjes bij de tv wie het meest verstond met onhoorbaar geluid voor ons, met mijn moeder als scheidsrechter.

Ik wilde graag lesgeven en ben daar begin jaren 70 in terechtgekomen met de nodige mazzel: een niet al te oplettende keuringsarts. Ik kwam terecht in het voortgezet speciaal onderwijs, dat heet tegenwoordig praktijkschool. Een kolfje naar mijn hand: vanaf het begin van dit type onderwijs ben ik docent algemene technieken, thans de textiel-mode kant, arbeidstraining en mentor.

Na jarenlang full-time gewerkt te hebben raakte ik afgebrand.

Ik werd voor 40%afgekeurd, maar moest wel een nieuwe manier vinden om het vol te houden. Ik vind het nu eenmaal ontzettend leuk om met pubers van heel verschillende achtergronden uit allerlei landen, met de nodige problemen te werken aan hun toekomst.

In 1991 waren er al een paar aanpassingen in mijn lokaal gemaakt: absorberende panelen en een laag extra op de galmende keiharde oude vloer.

In 2006 kwam Planplan in beeld na een tip van Agaath van het audiologisch centrum van de VU.

Guido kwam met een heel plan: dubbele ramen & airco om van de herrie van buiten af te komen, communicatiesysteem met 8 microfoons op strategische plaatsen, een hogere tafel voor mij en nog wat kleine oplossingen.

Ik was best sceptisch, ik vond het weer zo’n gedoe allemaal, we zaten met school in een moeilijke periode en ik wilde geen aandacht voor mijn prive-oren-sores. Het lijkt achteraf wel of Guido dat begreep, hij ging onstuitbaar door met zijn plannen en probeerdagen!

Ik had ook zo mijn bedenkingen bij al die microfoons die aan het plafond zouden hangen, zouden die niet gejat of gemold worden? De mooie Sennheiser van tafel misbruikt? De voor mijn jongens ongetwijfeld interessante apparatuur her en der? Dat kastje om mijn nek, die opladers…

Guido bleef opgewekt en wist, dit komt goed!

Ik moet het toegeven: het is goed gekomen!

De jongens vinden het interessant en proberen wel eens uit hoe dat nou zit met die apparaten:’ het lijkt hier de CIA wel!’

Ik roep dan: aha zelfs als ik op de WC zit weet ik nog wat jullie hier aan het doen zijn.

De meiden spelen nogal eens interviewtje met de (tafel)microfoon; daar zijn al heel wat confronterende vragen gesteld! Dat is inmiddels een beproefde methode bij lastige gesprekken; wil je de microfoon?

De opstelling in het lokaal is totaal gewijzigd, de apparatuur werkt en ik ben eraan gewend geraakt. Ze wachten nu aan het begin van de les met de tekst: ‘juf uw kastje eerst’! Bij het branden van de lampjes: ‘ja we kunnen’. Bij liefdesperikelen die achterin besproken worden knijp ik een oogje dicht en schakel de betreffende microfoon even demonstratief uit, ‘niet alles hoef ik te horen dames.’

Voor mijn type leerling is het trouwens een enorm mooi voorbeeld hoe je met een handicap of beperking of iets ander speciaals toch kunt doen wat je het liefst doet!

Mensen van Planplan dank voor jullie volharding en enthousiasme!

Karin, docent praktijkschool

Een kleuterleidster met tinnitus
En toen was er tinnitus! Met alle gevolgen van dien. Hoe kan ik met tinnitus, lesgeven aan 25 kleuters die de hele dag geluid/lawaai produceren? Helaas moet ik tijdelijk stoppen met lesgeven. Mijn bedrijfsarts geeft aan dat ik mogelijk niet meer terug kan naar het basisonderwijs.

Een arbeidscoach wordt ingeschakeld en zij brengt mij in contact met het Adviesbureau PlanPlan.

Er volgt een intakegesprek. Zij geven tips, hoe je op een simpele manier het geluid kunt terugbrengen en er worden metingen verricht naar de akoestiek in mijn lokaal en de gymzaal. Hieruit blijkt dat de nagalm veel te hoog is. Mijn plafond wordt vervangen door speciaal materiaal. Dit zorgt ervoor dat de geluiden worden gedempt. Zo gauw als je mijn lokaal binnen stapt, voel je rust.

Ook krijg ik een stoplicht in de klas, waardoor de leerlingen medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het geluid in de klas. De leerlingen letten op en geven aan wanneer het oranje- of roodgekleurd is, ze gaan automatisch zachter praten. Het bureau zorgt ervoor dat er een aanvraag naar het UWV gaat voor akoestische aanpassingen. UWV gaat akkoord en de kosten worden voor een groot deel vergoed.

Dankzij dit geweldige plafond en het stoplicht in mijn lokaal, kan ik toch mijn werkzaamheden blijven uitvoeren in het onderwijs. Eigenlijk zou iedereen in het onderwijs zo’n plafond moeten hebben. Je creëert rust voor leerlingen en leerkrachten.

Een zeer tevreden leerkracht

januari 2017

Jan, leerkracht Economie
Je merkt op zekere dag dat je gehoor afneemt. Je twijfelt nog. Het zal wel een verkoudheid zijn of iets dergelijks. Na een bezoek aan het Audiologisch Centrum kun je er niet meer om heen. Het gehoor is blijvend beschadigd. Dan begint de zoektocht naar oplossingen. Een aantal keren is mij een jobcoach aangeboden. Maar dat is niet wat ik zoek. Uiteindelijk kom ik terecht bij Adviesbureau PlanPlan. Het traject wordt mij uit de doeken gedaan en de bijkomende kosten worden besproken. De intake vindt nog plaats voor de zomervakantie. De proefopstelling, met een arbeidsspecialist van het UWV, vindt plaats na de zomervakantie. Deze proefopstelling maakt mij meteen enthousiast. Sinds lange tijd kan ik de leerlingen weer goed verstaan. Ik hoor weer de fluisterende gesprekjes. Ik kan reageren op de storende geluiden. Kortom, het lijkt mij een ideale oplossing.

Binnen enkele weken ontvang ik de goedkeuring. De dagen van opbouw herinner ik me als dagen van veel kabeltjes en veel instructies. Dan ermee aan de slag. Vertellen aan leerlingen wat de microfoontjes en de ontvanger allemaal kunnen. Vertellen dat ik ze op de gang kan horen en dat ik de led-indicatoren uit kan zetten. Dan zijn de leerlingen aan zet. De installatie wordt uitgeprobeerd. Ik naar de gang en ik moet vertellen wat de leerlingen in het lokaal zeggen. Samen even het lawaaistoplicht op rood zien te krijgen. Een ideaal apparaat, omdat je als slechthorende geen referentiekader hebt, wanneer lawaai storend is.

Inmiddels werk ik er alweer jaren mee. De microfoontjes gaan allemaal aan bij een klassikale les. Als de leerlingen individueel werken, kunnen de microfoontjes apart aangezet worden. De leerlingen vinden de microfoontjes de normaalste zaak van de wereld. Na de zomervakantie moet je aan “nieuwe” klassen de werking uitleggen. Maar ook deze klassen zijn binnen de kortste keren aan de apparatuur gewend. Natuurlijk wordt het nooit je eigen gehoor. Je hoort de bladzijden omslaan en je hoort soms de pennen over het papier gaan. Dan is de uitknop misschien wel de mooiste knop die op het bedieningspaneel zit. Maar deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Zonder deze apparatuur zat ik achter de geraniums. Nu kan ik het werk dat ik leuk vind, uit blijven voeren.

Kortom: Adviesbureau PlanPlan heeft voor het Carmelcollege Emmen in het algemeen en voor mij in het bijzonder fantastisch werk verricht.

Jan, leerkracht economie CCE

december 2013

Kitty, docent Frans
In juni 2011 werd ik geconfronteerd met een handicap. Ik was doof aan mijn rechteroor. Dit is veroorzaakt door een brughoektumor. Deze had mijn gehoorzenuw beschadigd. Een gehoorapparaat was in mijn geval nutteloos, omdat de signalen niet worden doorgegeven. In het schooljaar 2011-2012 werd het lesgeven erg zwaar door deze handicap, want ik wist nooit waar het geluid vandaan kwam en, bij een grote klas, verstond ik de leerlingen achterin de klas niet. Dit was heel vermoeiend en aan het einde van iedere werkdag was ik dan ook geheel uitgeput. Ik heb het dat jaar volgehouden maar ik besefte wel dat ik dit niet tot mijn 66ste zou volhouden, het was gewoon te zwaar. Ik ben toen gaan zoeken naar oplossingen. Via een stagiaire met gehoorproblemen, kwam ik in contact met het adviesbureau PlanPlan.

PlanPlan kwam met het voorstel om een aantal microfoontjes aan het plafond te hangen. Ik kreeg een koptelefoon op en een laptop op mijn bureau. Op de laptop kon ik zien uit welke microfoon het geluid kwam. Dat geluid kreeg ik dan doorgegeven in mijn linkeroor. Dit was een proefopstelling. Ik was meteen enthousiast. Ik wilde graag deze apparatuur in het schooljaar 2012-2013.

De apparatuur is in september 2012 geplaatst. In het begin was het natuurlijk wel wennen en ik moest handigheid krijgen in het bedienen van de knopjes, want er zijn veel mogelijkheden. Je kunt alle microfoons ingeschakeld hebben, maar je kunt ook een aantal tijdelijk uitzetten. Je kunt ze ook op een na, allemaal uitzetten. Dit is handig als het wat rumoerig is in de klas en je bent in gesprek met een leerling.

Na twee weken  ging alles probleemloos. Ik ben er helemaal aan gewend en het scheelt echt heel veel qua vermoeidheid aan het einde van de lessen.

Wat betreft de reactie van de leerlingen: die keken de eerste dag wel een beetje raar op maar zij weten inmiddels ook niet beter. Ook voor hen is het op deze manier prettiger dan een docente die steeds maar weer vraagt om te herhalen wat zij gezegd hebben omdat zij het niet verstaan heeft. In een wat lawaaierige klas moest ik heel veel heen en weer lopen om met de verschillende leerlingen te kunnen praten. Ik moest dan heel dicht bij ze komen staan en mijn linkeroor ongeveer naast hun mond houden om ze te verstaan.  Dit was voor hen ook niet altijd even prettig. Wat ook handig is, is dat ik nu de juiste persoon kan aanspreken op hun geklets. Het protest van “ik heb niets gezegd” telt niet meer. Ik zie op mijn laptop uit welke microfoon het geluid komt.

Al met al, deze apparatuur is voor mij een zegening en ik denk dan ook dat ik het hiermee wel tot mijn 66ste kan volhouden.

Kitty, docent Frans

februari 2013

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of komt u graag met ons in contact om de mogelijkheden voor een hooroplossing op maat te realiseren? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag op weg!