Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Minder horen voor de klas vraagt om werken aan een oplossing

14 juni 2023
Minder horen voor de klas vraagt om werken aan een oplossing

Karin is docent geschiedenis op een middelbare school en benaderde ons even geleden om bij haar in de klas te komen kijken. Ze kreeg van een vriendin de tip om ons om advies te vragen en mee te laten denken in de oplossingen die bestaan om haar te helpen les te blijven geven.

We starten ons gesprek met een kop thee in haar eigen lokaal. Karin vertelt dat ze steeds meer opziet tegen lesgeven, omdat verstaan van haar leerlingen moeilijkheden geeft. Haar leerlingen op de voorste rijen verstaat ze wel, maar de leerlingen achterin het lokaal niet. Als er in groepjes gewerkt wordt, is er geroezemoes en is verstaan nog moeilijker.

 

Oplossing voor de ziektewet

Elke klas telt 20 tot 30 leerlingen. Hoe groter de klas, hoe vaker Karin tegen haar gehoorverlies aanloopt. Klassikaal lesgeven, waarbij zij veel aan het woord is en iedereen om en om praat, is een strategie die ze nu inzet om niet te hoeven horen. Maar dat kan niet de hele les en is bovendien ook niet wenselijk.

Ze is moe als ze thuiskomt. Zo moe, dat er weinig ruimte meer is voor haar partner, haar hobby’s, sport en vrienden. Karin vertelt dat ze steeds opnieuw overweegt zich ziek te melden, maar dat niet durft. Ze blijft hard werken om les te geven en hoopt dat wij met een oplossing kunnen komen waarmee ze de ziektewet voorkomt.

 

Vier focuspunten tijdens een werkplekonderzoek

Tijdens een werkplekonderzoek inventariseren we hoe het werk eruitziet, wat dat vraagt en in welke omgeving gewerkt wordt. We kijken naar energie, luisterrust en -focus en ontdekken welke techniek kan ondersteunen om verstaan makkelijker te maken.

In ons gesprek met Karin kijken we onder andere naar:

  • De ligging van het lokaal

Karin heeft een vast lokaal middenin een drukke gang, tegenover het trappenhuis. Er komen veel geluiden uit de gang haar lokaal binnen. In het lokaal hoort ze ook geluid van de luidsprekers uit het lokaal ernaast. Geluiden reduceren die van buiten het lokaal binnenkomen, helpt bij luisterrust en -focus.

  • Het lokaal zelf

In het lokaal valt op dat er veel harde oppervlakken zijn. Weerkaatsing van het geluid op die oppervlakken geeft moeite om te verstaan. De akoestiek verbeteren zal direct positief bijdragen. We adviseren daarom een akoestiekmeting, omdat meten weten is wat er nodig is.

  • De docent

Karin vertelt dat ze veel rondloopt door de klas om leerlingen te helpen en dat ze merkt dat ze mist wat achter haar rug gebeurt. Naar leerlingen toelopen helpt haar om te verstaan. We adviseren haar om voorin de klas te blijven en leerlingen naar haar toe te laten komen, zodat ze makkelijker overzicht houdt.

  • Techniek

Met een geavanceerd communicatiesysteem met microfoontjes haal je het geluid van de leerlingen naar je toe, het komt rechtstreeks in je hoortoestellen. Ook kun je met een afstandsbediening microfoons aan- of uitzetten, zodat je je makkelijker focust op wie je wilt verstaan.

 

Lesgeven tot aan je pensioensleeftijd

Naar aanleiding van ons adviesrapport krijgen we van Karins werkgever de opdracht om met Karin lesgeven met een communicatiesysteem met microfoontjes te testen. Karin geeft na de test aan dat het wennen is, maar dat ze zoveel meer verstaat dan zonder. Dit geeft hoop dat lesgeven voor haar ook in de toekomst mogelijk blijft. We helpen haar met de aanvraag van het communicatiesysteem bij de zorgverzekeraar.

Zodra die aanvraag de deur uit is, krijgen we een telefoontje van een conciërge van een andere school. Er hangt nog een ongebruikt communicatiesysteem bij hen. De docent die het gebruikte heeft net een afscheidsreceptie gehad voor zijn pensionering. Met het communicatiesysteem heeft hij tot zijn pensioen les kunnen geven. Dat is wat wij Karin ook gunnen.

Ben of ken jij iemand met moeite met (spraak) verstaan? Neem dan gerust contact met ons op. We komen graag eens vrijblijvend bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.