Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

U hoort het wel,
maar verstaat
het niet?

U hoort het wel,
maar verstaat
het niet?

U hoort het wel,
maar verstaat
het niet?

Is luisteren voor u buitengewoon inspannend?

Hoort u het wel, maar verstaat u het niet?

Denkt u vaak: “Wat hoor ik? Is dit voor mij? Moet ik er iets mee?”

Of kunt u zichzelf moeilijk verstaanbaar maken?

Vormt dit een belemmering voor uw werk?

Kom dan met ons rond de tafel zitten!

Wij geven al ruim 20 jaar advies over hoor- en spraakoplossingen
voor de individuele werkplek en/of inclusie voor doven en slechthorenden!