Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Inclusie van slechthorende medewerkers

19 november 2020
Inclusie van slechthorende medewerkers

Wel of niet meedoen, daar gaat het om bij inclusie op de werkplek. Als je slecht kunt verstaan wat er wordt gezegd in een vergadering, kan je niet meedoen. Zo simpel is het.

 

De gevolgen van slechthorendheid

Door de vergrijzing loopt het aantal slechthorende medewerkers in organisaties op. Als zij niet voldoende meekrijgen wat er speelt, betekent dit voor de organisatie een verlies aan betrokkenheid, aan inbreng en aan productiviteit. Gelukkig zien steeds meer werkgevers in dat ze hier een rol in hebben te vervullen en heel belangrijk: ook wat hebben te winnen. Bovendien geeft ook het VN Verdrag Handicap aan dat woorden moeten worden omgezet in daadwerkelijke acties.

 

VN Verdrag Handicap

In de preambule (inleiding) van het VN Verdrag staat prachtig omschreven dat het begrip handicap voortvloeit uit de wisselwerking tussen personen met een functiebeperking en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid te participeren in de maatschappij.

Ten volle en effectief participeren. En zo op basis van gelijkwaardigheid meedoen in een organisatie. Een bijdrage leveren, jouw specifieke kwaliteiten inbrengen, inhaken op je teamgenoten. Daar plukken zowel de slechthorende werknemer(s) als de organisatie de vruchten van. Drempels weg dus!

 

Hoe mooi is het om daar een bijdrage aan te mogen leveren?

Als PlanPlan denken wij graag mee over oplossingen voor inclusie voor werknemers met gehoorverlies of werknemers die om andere redenen moeite hebben zich te focussen op een vergadering of overleg. Zo realiseren wij oplossingen voor organisaties die één of meerdere vergaderzalen toegankelijk willen maken voor hun slechthorende medewerkers. We kijken dan naar mogelijkheden voor alle medewerkers met gehoorverlies. Met een licht of zwaar verlies, hoortoesteldragend of niet, al in het bezit van eigen (solo)apparatuur of nog helemaal blanco.

Een eenvoudige goed toegankelijke voorziening die altijd gereed is voor gebruik. Met kwaliteitsapparatuur, zodat een prettig geluid en ontspannen luisteren gegarandeerd is. Geen bediening, zodat er geen drempel wordt opgeworpen voor de a-technische gebruiker. Zo nemen we luisterobstakels weg en zorgen we ervoor dat iedereen in de organisatie met gehoorverlies optimaal kan meedoen.

 

Ervaringen door gebruikers

Een vergadering is hard werken: horen dát er wat gezegd wordt, kijken wíe er spreekt, luisteren naar wát die persoon zegt en dan ook nog daar iets van vinden zodat je kunt reageren. Een vergadersysteem vergemakkelijkt het proces, zodat je veel sneller kunt reageren en er bijna geen verschil meer is tussen goedhorende en slechthorende deelnemers“, legt Alous Spaanderman uit. Haar werkgever (HH-Delfland) erkent dat het belangrijk is zij mee kan doen, dat haar kennis waardevol is en geeft haar de mogelijkheid om echt een bijdrage te kunnen leveren in een vergadering. Alous: “Er zijn meerdere slechthorenden bij ons bedrijf en zeker met de vergrijzing zie ik dat het aantal oploopt. Dus zo’n systeem is een goede investering, niet alleen in het welbevinden van slechthorende medewerkers, maar ook in productiviteit en efficiency als een vergadering makkelijker verloopt en kennisdelen cruciaal is”.

Eén van de gemeenten waar wij twee vergaderzalen mochten aanpassen noemt het resultaat: “een auditief excellente vergaderruimte”. Mooier kunnen wij het niet benoemen.

Wilt u als werkgever luisterobstakels wegnemen en ook een auditief excellente vergaderruimte inrichten? Optimaal gebruik maken van het potentieel van al uw werknemers? Wij komen graag met u praten over de mogelijkheden.

Deze blog is geschreven door Andrea Berkelder