Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Kennisuitwisseling tijdens online workshop voor Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

30 september 2021
Kennisuitwisseling tijdens online workshop voor Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

Op donderdag 16 september was de online personeelsmiddag van de NSDSK, de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind. Tijdens deze middag werden er diverse online workshops verzorgd gericht op verschillende onderwerpen. De onderwerpen op personeelsmiddagen betreffen voornamelijk kinderen, omdat de medewerkers van de NSDSK daar direct of indirect mee werken. Dit keer verliep het echter wat anders.

 

Online workshop voor werkenden slechthorenden

Vanuit het volwassenen team kwam namelijk de vraag om specifiek voor hen een online workshop te verzorgen met de titel ‘Werkplekaanpassingen voor werkenden slechthorenden’.  Deze behoefte ontstond vanuit de wens om cliënten in het volwassenen gehoorteam beter te kunnen informeren en om beter te kunnen inschatten welke cliënten doorverwezen kunnen worden naar Adviesbureau PlanPlan.

Daar zeiden we natuurlijk graag ja tegen en zo ontstond er een mooie interactieve workshop waarin Andrea onder andere inging op de vragen die ze binnen de NSDSK vooraf hadden bedacht. Deze vragen hebben wij mogen toelichten en kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Enkele vragen die we uitgebreid hebben behandeld zijn:

  • Op de webpagina met als titel ‘wanneer PlanPlan’ staat: ‘wanneer een hoortoestel niet zinvol of mogelijk is’. Kan je dat verder toelichten?
  • In welke situaties of bij welke cliënten heeft PlanPlan precies een toegevoegde waarde als wij hoortoestellen en een solo proef hebben afgerond?
  • Wat wordt vergoed door de verzekering en wat moet door de werkgever vergoed worden?
  • Hoe wordt de werkgever erbij betrokken en wat doen jullie als de werkgever niet goed mee werkt?

 

Wisselwerking tussen hoorspecialisten

Aan de hand van de vragen ontstond een mooie wisselwerking waar ook wij weer heel wat informatie uit hebben kunnen ophalen. Van te voren waren wij namelijk benieuwd naar de ideeën van dit team. Welke Arbo-gerelateerde vragen horen ze zoal in de spreekkamer? Wat moet er eigenlijk worden opgelost op de werkplek van slechthorenden?

Mooie reacties zoals “beter verstaan in een rumoerige omgeving”, “telefoneren”, “wegnemen van vermoeidheid”, “akoestiek” en “meer betrokken zijn” volgden en zorgden opnieuw voor een onderlinge wisselwerking tussen hoorspecialisten vanuit diverse disciplines. Bovendien sloten deze reacties weer mooi aan bij de voorbeelden en oplossingen die in onze presentatie aan bod kwamen.

“Heel informatief en heel concreet” is wat we na afloop van de workshop dan ook veelvuldig terugkregen. En voor ons geldt dat ook absoluut!

Heeft jouw team ook te maken met Arbo-vragen en vind je het interessant om meer te weten over wat er zoal mogelijk is voor de werkplek van de slechthorende? Wanneer je standaard adviseert of wanneer er iets extra’s nodig is? Wij verzorgen graag een (online) workshop waarin we jullie Arbo-vragen beantwoorden. Wil je het liever werkelijk in de praktijk ervaren, dan ben je van harte welkom om met een groepje naar de Hoorinfotheek Plus in Utrecht te komen. Daar laten we jullie graag de verschillende mogelijkheden zelf ervaren.