Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Connectiviteit, een zege of een hoop gedoe?

9 juli 2020
Connectiviteit, een zege of een hoop gedoe?

Primair moet een hoortoestel goed compenseren en prettig klinken. Met name in het nabijheidsveld van 1 à 2 meter kunnen hoortoestellen dit heel goed. Maar wordt de afstand groter, dan kan dat in combinatie met slechte akoestiek of stoorbronnen een stuk beroerder uitvallen. Dit is dan ook de dagelijkse praktijk waarin wij als Adviesbureau PlanPlan werken.

 

Hoe kies je de juiste connectiviteit?

Jouw cliënt is tevreden over zijn of haar hoortoestel, maar…

Waar in het verleden de tekortkoming(en) van het hoortoestel nogal eens ontkend werden, zie je nu dat de meeste hoortoestelfabrikanten hier wel degelijk oplossingen voor leveren in de vorm van extra microfoon(s) en extra mogelijkheden om geluid van televisie of telefoon rechtstreeks te kunnen horen op de hoortoestellen. Er worden de laatste jaren heel veel van dit soort aanvullingen op het hoortoestel aangeboden, geleverd en vaak betaald door de zorgverzekeraar.

Steeds vaker worden de bijbehorende ontvangers in het hoortoestel ingebouwd en kunnen (soms door extra te betalen) geactiveerd worden. Bij diverse fabrikanten is dit ten koste gegaan van de T-stand op het hoortoestel. Soms omdat de twee vormen van connectiviteit elkaar stoorden, soms uit ruimteoverweging, maar mogelijk ook door kosten of het idee dat de nieuw geboden connectie de T-stand overbodig maakt.

Helaas zijn deze voorzieningen meestal merkgebonden. Ook de wijze waarop de extra connectiviteit kan worden gebruikt verscheelt nogal per fabrikant en type toestel. Wij doen daarom verwoede pogingen om de bestaande mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Het ontbreekt echter aan een overzicht waarin alle mogelijkheden vermeld staan en beoordeeld worden.

 

Hoortoestellendatabase

In de huidige hoortoestellendatabase (met meer dan 2800(!) hoortoestellen) is nog heel weinig terug te vinden over de connectiviteit. Wel wordt er aangegeven of er wireless verbindingen mogelijk zijn met radio of televisie, telefoon, microfoon en audio, maar wat mist zijn specificaties die iets zeggen over de gevolgen voor de kwaliteit van het geluid. Ontstaan er bijvoorbeeld vertragingen door de wireless verbinding? Welke techniek wordt er gebruikt? Bestaat er een verbindingsopbouw vertraging en zijn er interferenties van vergelijkbare of andere systemen? Juist deze informatie mist, terwijl deze specificaties duidelijkheid kunnen geven over mogelijke verstoringen, niet de juiste bron horen of klachten over het geluid door de gesprekspartner aan de andere kant van de lijn.

Het zijn juist deze verstoringen die kunnen leiden tot extra vermoeidheid met mogelijk uitval door het (langdurig) gebruik van de wireless voorzieningen. Zonde, want juist dat zijn veel voorkomende situaties. Situaties waarbij wij gevraagd worden voor een oplossing. De T-stand is er en werkt, basta! Als je een T-stand hebt, hoef je enkel nog een goede balans te vinden met de hoortoestelmicrofoontjes en “klaar is kees”. Vaak kan de gebruiker dat zelf instellen via een app. Of er wel of geen T-stand op het hoortoestel aanwezig is, kun je terugvinden in de database. Bij de T-stand, maar ook bij een directe audio-input spelen bovenstaande mitsen en maren niet. Een audio-input werkt immers altijd, er is geen beïnvloeding door stoorbronnen, het geluid is van goede kwaliteit en wordt niet gecomprimeerd door wireless transmissie wegen en vertragingen, zolang je geen aanvullende digitale apparatuur gebruikt.

 

Onze wens: uitbreiden van de hoortoestellendatabase

Zoals al gezegd staat hoe het hoortoestel zou kunnen presteren in het audioprogramma grotendeels beschreven in de hoortoestellendatabase. Helaas staat hier niets over de prestaties op het gebied van wireless accessoires. Is daar dan wel een overzicht van? Nee, nog niet. Maar door jezelf een aantal vragen te stellen kun je erachter komen of jouw hoortoestel geschikt is voor de benodigde connectiviteit:

Al met al een hele waslijst met vragen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want wanneer we samen kunnen vaststellen op welke aanvullende eisen we de ruim 2800 hoortoestellen willen testen, kunnen we in een tabel schetsen welke hoortoestellen goed, beter, het beste of juist minder dan verwacht scoren ten opzichte van connectiviteit.

Hoortoestellendatabase Adviesbureau PlanPlan

 

Is dat dan belangrijk?

Ja, dit is enorm belangrijk! Bij een eerste keuze van een nieuw hoortoestel wordt op dit moment de focus gelegd op het luisteren naar de audio prestaties. En dat is terecht. Vervolgens wordt de keuze sterk beïnvloed door het wel of niet kunnen koppelen van je telefoon, bijvoorbeeld via bluetooth. Dit is deels terecht en zeker wel handig, maar wanneer je veel vergadert, in een callcenter, meldkamer, kantoortuin werkt of voor de klas staat (de live settings) zijn andere vormen van connectiviteit nog veel belangrijker. Helaas worden deze vormen bij het advies en aanmeten van een hoortoestel vaak vergeten.

Als wij dan één of twee jaar later op een dergelijke werkplek komen zijn de mogelijkheden te beperkt. Soms is de leverancier nog bereid de toestellen te ruilen voor toestellen met bijvoorbeeld een T-stand en soms koopt de werkgever zelf extra hoortoestellen om de noodzakelijke connectiviteit te verkrijgen. Maar heel eerlijk? Dat zijn echt uitzonderingen.

Jouw cliënt verwacht veel van zijn of haar nieuwe hoortoestellen. In de praktijk zien wij echter dat veel gebruikers die regelmatig vergaderen, in een callcenter, meldkamer, kantoortuin werken of voor de klas staan toch na een paar maanden onvoldoende verstaan of ernstig vermoeid raken. En dat terwijl de juiste connectiviteit essentieel is voor het behoud van hun werk!

Weet jij wat je moet kiezen als er nog (n)iets te kiezen valt? Ik ben erg benieuwd naar jouw reactie, correcties en/of aanvullingen op dit kennisartikel. Uiteraard hoor ik het heel graag als jij je reeds verdiept hebt in de connectiviteit van de verschillende hoortoestellen of je geroepen voelt je daar, samen met mij, in te gaan verdiepen.

Dit kennisartikel is geschreven door Guido Goedhart