Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Werk draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid en het geluk van mensen

22 april 2020
Werk draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid en het geluk van mensen

Nu velen van ons noodgedwongen thuis zitten, realiseren we ons nog eens hoe belangrijk werk is voor je welzijn. De structuur, contacten en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Werken is in vele opzichten belangrijk voor het welbevinden van mensen.

 

Verdrag voor de rechten van de mens

Hoogleraar Lex Burdorf van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam schreef hier recent een boeiend artikel over. Natuurlijk geldt dit ook voor mensen met een beperking. Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VN-verdrag) aangenomen. In dit verdrag staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Volgens dit VN-verdrag moet het voor hen net zo zijn om aan de samenleving “mee te kunnen doen” als voor mensen zonder een beperking. Mensen met een beperking hebben het recht om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past. Om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen hebben ze recht op voorzieningen die hen daarbij helpen.

 

Werkplekoplossingen voor slechthorenden

Wij worden ingeschakeld wanneer er kennis nodig is omtrent slechthorendheid gecombineerd met werk. Hierbij zijn we er ons van bewust dat een technische oplossing het beste kan samengaan met een vorm van begeleiding. Begeleiding gericht op het omgaan met slechthorendheid in relatie met bijvoorbeeld het omgaan met collega’s, leidinggevenden, verdeling van het werk, werkinhoud, etc. Daarom werken wij nauw samen met andere instanties die hierin zijn gespecialiseerd, zoals Audiologische Centra, Werkpad, GGMD, Hoorcoaches en nog vele anderen.

Soms is een voorziening voor de werkplek van een slechthorende eenvoudig te regelen. Als een standaardoplossing adequaat is, dan adviseren wij zeker deze oplossing te gebruiken. Het beoordelen van de mogelijkheid om een dergelijke oplossing toe te kunnen passen behoort tot onze kerntaak. Maar soms is een werksituatie complex of is het gehoorverlies te groot voor een eenvoudige voorziening. Dan is er iets extra’s nodig: een professioneel advies of maatwerk.

 

Wanneer wij over gaan tot maatwerkoplossing?

Daar is geen klip en klaar antwoord op te geven. Iedere situatie is uniek. Maar wanneer standaard oplossingen niet (meer) voldoen, de werknemer een hele (werk)dag moet luisteren, als een luistersituatie complex is of als een hoortoestel niet mogelijk of zinvol is, gaan we zeker over tot maatwerk. Ook bij ernstig of complex gehoorvlies zijn standaard oplossingen vaak niet toereikend, maar kunnen onze maatwerkoplossingen verder helpen.

 

Het doel van een werkplekoplossing

Het hoofddoel is uiteraard het behoud van werk, welzijn en gezondheid. Oftewel: een bijdrage aan de gezondheid en het geluk van mensen kunnen leveren. Voor ons is een werkplekoplossing geslaagd als we reacties terugkrijgen als:

“Ik voel mij competent en een stuk fitter momenteel! Joepie!”

“De aanpassing heeft de balans teruggebracht in mijn leven, ik ben niet meer de aandoening, maar een werkende sociale moeder die vol in het leven staat die niet zo goed hoort”

“Niet alleen mijn energie, maar ook mijn humeur is er op vooruit gegaan.”

Ik kan mede hierdoor meer energie in de inhoud van de functie steken.

Ben je als professional betrokken bij een slechthorende op zijn of haar werk en wil je meer weten over een mogelijke aanpak of oplossingen? Wil je even met ons sparren over een specifieke casus? Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Dit kennisartikel is geschreven door Andrea Berkelder