Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Adviesbureau PlanPlan en jouw privacy

Adviesbureau PlanPlan, gevestigd op Philipsstraat 8a, 3833 LC Leusden, KvK 809008221 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Daar gaan wij zorgvuldig mee om. Hoe, dat lichten wij toe in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PlanPlan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of een product afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier, inschrijving op onze nieuwsbrief of anderszins.

Wij verwerken je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Ook gebruiken we je IP-adres, locatiegegevens en informatie over jouw internetbrowser. Daarnaast gebruiken we indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening gevoelige persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Adviesbureau PlanPlan verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het leveren van diensten en oplossingen met betrekking tot hooroplossingen in brede zin. Het kan hierbij noodzakelijk zijn gegevens rondom jouw gezondheid/gehoorverlies te verwerken. De grondslag is dat jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

  • Om je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Om goederen en diensten te kunnen leveren
  • Voor het toezenden van toegespitste informatie
  • Om de overeenkomst die klanten met PlanPlan sluiten administratief te kunnen afhandelen
  • Onze dienstverlening verder te ontwikkelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Adviesbureau PlanPlan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adviesbureau PlanPlan) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  • Je hebt recht op inzage van je gegevens. Als je een mail stuurt naar privacy@planplanadvies.nl sturen wij de bij ons bewaarde gegevens aan je op.
  • Je hebt recht op het stoppen van het gebruik van je gegevens. Stuur een mail naar privacy@planplanadvies.nl en we wissen je gegevens.

Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na jouw verzoek. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering kunnen wij alleen tegemoet komen als het bewaren van de gegevens niet op grond van een wettelijke bepaling bewaard dienen te blijven.

 

IP-adressen / cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden. Als je onze website bezoekt worden deze tekstbestanden op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Wij gebruiken technische en functionele cookies en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. We hebben de gegevens in Google Analytics geanonimiseerd zodat deze niet is terug te leiden naar een persoon.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Informatie die eerder is opgeslagen kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PlanPlan verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

  • Dit verplicht is door een wettelijk voorschrift
  • Het gedurende het traject van een werkplekonderzoek van belang is gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners of betrokkenen. Wij vragen je dan altijd om toestemming om gegevens te delen met andere betrokkenen
  • Je expliciet toestemming hebt gegeven

 

Opslagperiode

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen of vanuit de wettelijke verplichting voor onze financiële administratie.

 

Beveiliging

Adviesbureau PlanPlan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je gegevens worden opgeslagen op onze computersystemen en zijn beveiligd met een wachtwoord. Een bezoek aan onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Onze website wordt op state-of-the-art apparatuur in optimaal beveiligde datacentra in Amsterdam gehost. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van aan Adviesbureau PlanPlan verstrekte persoonsgegevens.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@planplanadvies.nl. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leusden, 22 april 2022

Hoorcoach werkplek slechthorenden