Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Toegankelijkheid en inclusie: een beeldend voorbeeld

9 mei 2022
Stembureau Almere toegankelijk voor inclusieve doelgroep

Lokale inclusie agenda

Al in juli 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag Handicap. Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.

Dit betekent voor Gemeenten dat zij verplicht zijn om in de periodieke plannen op te nemen hoe de Gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag: de Lokale Inclusie Agenda. In veel Gemeente zijn hiervoor werkgroepen opgericht met een belangrijke rol voor ervaringsdeskundigen. En daar zijn zeker al mooie stappen uit voortgekomen.

In verschillende projecten hebben wij mogen samenwerken aan oplossingen voor toegankelijkheid en inclusie voor slechthorenden en doven van Gemeenten. Een mooie bijkomstigheid is dat deze oplossingen niet alleen de toegankelijkheid vergroten voor slechthorenden, maar ook voor bezoekers die gevoelig zijn voor prikkels of om een andere reden graag meer gefocust zijn op het gesprek.

 

Een beeldend voorbeeld

Eerder al schreven we over de toegankelijkheid van de Gemeente Almere. Hier zijn de afdelingen Burgerzaken en het Sociaal Domein middels een speciale balie toegankelijk voor slechthorende en dove burgers.

Omdat voor meer dan twee miljoen mensen het stemmen niet vanzelf gaat, zette de Gemeente Almere nog een belangrijke volgende stap: het inrichten van een maximaal toegankelijk stembureau voor burgers met een beperking. Hoe divers dit is, wordt zichtbaar in dit beeldende voorbeeld: een informatief filmpje met als ‘acteurs’ de eigen bewoners en ervaringsdeskundigen uit Almere.

Wil u naar aanleiding van bovenstaande informatie van gedachten wisselen over de mogelijkheden van inclusie voor uw Gemeente of publieksorganisatie? Neem dan gerust contact met ons op. We leggen u graag meer uit over de mogelijkheden!