Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Live spraak transcriptie met behulp van Google

29 april 2021
Live spraak transcriptie met behulp van Google

Van spraak-naar-tekst-apps zijn een prachtige aanvulling voor de communicatie met (plots-)doven en (ernstig) slechthorenden. Wij krijgen hier dan ook al decennialang vragen over en volgen met belangstelling de ontwikkelingen op dit gebied. Sinds enkele jaren biedt ook Google hiervoor een applicatie aan. Maar is deze applicatie wel zo geschikt?

 

De voor- en nadelen van live transcriptie

Wat wij al gauw bij het gebruik van een live transcriptie app  merken is dat deze spraak-naar-tekst-apps in de praktijk vaak tegen dezelfde hobbels aanlopen als slechthorenden. In een rumoerige omgeving wordt voor deze app het verstaan en weergeven van de gesproken tekst lastiger. Bovendien heeft ook de akoestiek invloed op de verstaanbaarheid en juiste weergave van de tekst.

Als er van dichtbij wordt gesproken, wordt de tekst vrijwel correct weergegeven. Wordt de afstand groter, dan is de weergave onnauwkeuriger. Daarnaast is net als voor een slechthorende is ook de context van het gesprek van belang. Losse zinnen worden vaak beter verstaan dan losse woorden en bekende woorden en zinnen zijn gemakkelijker dan onbekende, niet vaak gebruikte woorden of zinnen. Apps met een online verbinding hebben overigens als voordeel dat ze continue contact hebben met de server, zodat woorden sneller worden herkend en de zelfcorrectie beter verloopt.

 

Live transcriptie en geluidsmeldingen via Google

In samenwerking met de Gallaudet University (de tweetalige universiteit waar lessen zowel in het Engels als in Amerikaanse gebarentaal worden gegeven) heeft Google de app Live transcriptie & geluidsmeldingen voor Android ontwikkeld. De werking van deze app is in goede omstandigheden verrassend goed en de app biedt allerlei extra mogelijkheden, zoals het invoeren van specifieke woorden en vaktermen, zodat deze sneller worden herkend. Ook kan de app je telefoon laten trillen als je naam wordt genoemd.

Let op: de live transcriptie & geluidsmeldingen app is een gratis applicatie van Google. Net als bij andere gratis Google diensten heeft Google de mogelijkheid om mee te luisteren en kijken in jouw gebruik.

Zijn de omstandigheden minder goed of geeft de app de tekst minder goed weer? Dan kan ook voor de transcriptie app aanvullende (communicatie-)apparatuur worden ingezet. Zo biedt het gebruik van een bluetooth microfoon de mogelijkheid om op grotere afstand van de gesprekspartner te zitten. De stem wordt door de bluetooth microfoon van dichtbij opgepakt en voorkomt vermenging met allerlei omgevingsgeluiden en/of slechte akoestiek.

 

Live transcriptie via eigen hulpmiddelen

Wat ook goed kan is een combinatie met eigen soloapparatuur. Sluit jouw (Android) telefoon of tablet aan op de hoofdtelefoon- of USB-uitgang van de ontvanger van de soloapparatuur en stel op de app in dat je de externe microfoon wil gebruiken. Leg vervolgens de microfoon van de soloapparatuur bij de spreker(s) en de invloed van de omgeving wordt minder; simpelweg omdat ook nu de stem van dichterbij wordt opgepakt en wordt overgezet naar de app. Naast dat  dit het verstaan voor de slechthorende ten goede komt, verbetert dit ook de juiste weergave van de spraak op de app.

De komende weken gaan wij meer onderzoek uitvoeren in combinatie met gangbare en minder gangbare (hoor)voorzieningen. In vele uitdagende situaties, op grote afstand, met veel omgevingsrumoer, meerdere sprekers enzovoorts. In de Hoorinfotheek Plus kunnen we vele verschillende praktijksituaties simuleren. Een ideale testomgeving dus!

We zijn benieuwd naar de resultaten! Heb jij al ervaringen met de live transcriptie app van Google?  Laat het ons dan gerust weten. Onze ervaringen delen we in ieder geval graag met je in een vervolgartikel.