Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

Inclusie voor slechthorende medewerkers van de Gemeente Amsterdam

11 oktober 2021
Inclusie voor slechthorende medewerkers van de Gemeente Amsterdam

Wel of niet meedoen, daar gaat het om bij inclusie op de werkplek. Als je slecht kunt verstaan wat er wordt gezegd in een vergadering kun je niet meedoen. Zo simpel is het. Vanuit een intern individueel begeleidingstraject van een slechthorende medewerker kwam deze boodschap aan bij het Maat en Daad team van de Gemeente Amsterdam. Een prachtig voorbeeld van hoe een behoefte van binnenuit een organisatie kan worden omgezet in voortvarende daden!

 

Auditief excellent vergadersysteem

Gaandeweg het individuele advies- en begeleidingstraject besloot de Gemeente Amsterdam om twee vergaderzalen in te richten met een auditief excellent vergadersysteem, zodat slechthorende medewerkers goed kunnen deelnemen aan vergaderingen. De Gemeente Amsterdam erkent hiermee dat de kennis en inbreng van alle medewerkers waardevol is en dat gelijkwaardig kunnen meedoen hiervoor essentieel is.

De realisering vond plaats in Corona-tijd. In de loop van het traject werd hierdoor duidelijk dat hybride vergaderen wel eens het nieuwe normaal kan worden. Voor het optimaal verstaan in de vergaderzaal én met de deelnemers thuis is er daarom voorzien in een koppeling met het online vergadersysteem.

 

Opening vergaderzaal door wethouder

Afgelopen maandag, bij de start van de Week van de Toegankelijkheid, opende wethouder voor Kunst en Cultuur en Digitale stad Touria Meliani de Auditief Excellente Vergaderzaal in aanwezigheid van slechthorende medewerkers, leden van het Team Maat en Daad en andere belangstellenden van de Gemeente Amsterdam.

Namens PlanPlan vertelde Guido Goedhart over het traject en de specifieke kenmerken van het vergadersysteem voor slechthorenden. De wethouder stelde nog de vraag waarom niet alle zalen zo’n systeem hebben. Guido verduidelijkte dat de grote vergaderzalen van de Gemeente Amsterdam al een systeem hebben, waarbij er op een knopje moet worden gedrukt om het woord te nemen. Zeker in een grote zaal hebben alle deelnemers hier baat bij en gebeurt dit ook. Juist in de wat kleinere vergaderruimten is dat niet zinvol, aangezien het wordt vergeten als enkel de slechthorende deelnemers er belang bij hebben. Daarom is het zo belangrijk dat het auditief excellent vergadersysteem volledig automatisch werkt.

Guido Goedhart legt wethouder Touria Meliani, slechthorende medewerkers, leden van het Team Maat en Daad en andere belangstellenden van de Gemeente Amsterdam uit hoe de Auditief Excellente Vergaderzaal werkt.

De slechthorenden konden natuurlijk ontspannen meeluisteren via hun eigen streamer en de wethouder maakte gebruik van een hoofdtelefoon. De gebruikers waren uitermate positief over het gebruik. Ook de niet-slechthorenden die luisterden via een hoofdtelefoon, wat wellicht onderschrijft dat er meer werknemers zijn met een beginnend gehoorverlies zonder dat ze het zelf nog weten of erkend hebben. Al met al werd het een feestelijke bijeenkomst op de vroege maandagmorgen!

Wil u naar aanleiding van bovenstaande informatie van gedachten wisselen over de mogelijkheden van inclusie voor uw gemeente of publieksorganisatie? Neem dan gerust contact met ons op. We leggen u graag meer uit over de mogelijkheden!