Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

“Hoe heurt het eigenlijk?” (gastblog)

8 november 2023

De meeste mensen gaan met plezier naar hun werk. Een deel van deze groep vindt het lastig om dit energiek vol te houden. Hoe dat komt? Dat is niet altijd eenvoudig te verklaren. Er zijn namelijk meerdere factoren die hier invloed op hebben. De afgelopen jaren hebben wij daar al een hoop over geschreven. In deze blog laten we graag eens een ander hierover aan het woord. Als specialist gezonde geluidsomgeving houdt Judith Veen zich bezig met de impact van hinderlijk geluid op de werkvloer. In de praktijk versterkt onze kennis en ervaring elkaar al geregeld. We geven onze pen daarom graag eens uit handen aan Judith, om jou mee te nemen in haar expertise.

 

Geluid

Een onderwerp wat velen aanspreekt. De één heeft muziek nodig als arbeidsvitaminen, een ander weet bij het horen van een bepaald geluid dat het tijd is om in actie te komen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het geluid van de oven, lift, printer of monitor. Dat het ervaren of beleven van geluid kan veranderen, daar zijn slechts weinig mensen zich écht van bewust. Het is een samenspel van omgevingsfactoren, energie en emotie. Als een taak concentratie vergt, kan het geluid van de printer ineens anders worden beleefd. Dan wordt het misschien hinderlijk en leidt het af. Het gevolg daarvan is dat de beoogde taak langer duurt, wat kan leiden tot irritatie.

 

Gehoor

De samenhang met onze geluidsomgeving en ons gehoor is nog een relatief braakliggend terrein. Terwijl toch steeds meer studies onderbouwen dat een lawaaiige omgeving en/of gehoorverlies kan leiden tot vermoeidheids-, concentratie- en stressklachten. Een verbeterde geluidsomgeving verhoogt de kwaliteit van leven, het functioneren en de productiviteit. Studies wijzen op verbetering van productiviteit tot zelfs 9%.

 

Hoe heurt het eigenlijk?

Een enkeling kent het programma uit 2018 wellicht nog. Jort Kelder onderzocht wat goede manieren of etiquette nou eigenlijk zijn. Effectieve communicatie is een hoeksteen van etiquette. Zinvolle gesprekken kunnen voeren, actief kunnen luisteren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan discussies is een waardevolle vaardigheid. Dit komt goed tot zijn recht als we afspraken hebben over vergaderen, stilteruimtes en geconcentreerd werken en bijvoorbeeld procedures rondom videobellen.

 

Bewustwording

Werken in een kantoortuin, op een verpleegafdeling met patiënten aan een monitor of in een kleuterklas is intensief. Het zijn complexe geluidsomgevingen om te verstaan en informatie te verwerken. Daar zijn mensen zich niet altijd van bewust. Het maakt hierbij niet uit of je minder goed hoort, of juist heel gevoelig bent voor geluid of wellicht tinnitus ervaart. Het kost extra energie.

In mijn werk schep ik er veel plezier in om deze bewustwording te creëren bij teams. Een interactieve workshop is bij uitstek de beste methode. In kleine groepen met collega’s ervaringen delen en kleur geven aan de geluiden op jouw afdeling, verdieping of bouwlaag.

Het resultaat is dat er compassie ontstaat voor elkaars behoefte om goed te kunnen luisteren en geconcentreerd te kunnen werken. Daarnaast ervaar ik regelmatig dat men in een groepje deelt dat ze minder goed horen. Heel tof vind ik dat. Zo wordt geluid een collectief belang in plaats van een probleem van een individu.

 

Hoe hoort het op de werkvloer

Sinds mei 2023 werk ik als projectleider van het programma ‘Hoe hoort het op de werkvloer’. Met dit programma wordt kennis gebundeld door de vereniging van bedrijf- en arbeidsgeneeskunde, de branchevereniging van audiciens, belangenvereniging Hoormij en Heart2Hear om de samenhang van gehoor, geluid en vitaliteit op de werkvloer te bevorderen.

Het is een programma met een duur van twee jaar, wat gefinancierd wordt door Instituut Gak. We gaan in negen organisaties (zorg, onderwijs en industrie) aan de slag in samenwerking met HR, Arbo, P&O, management en audiciens. Door laagdrempelig een hoorscreening aan te bieden op de werkplek zelf, zetten mensen sneller die eerste belangrijke stap. En dat is nodig, want mensen wachten gemiddeld zo’n vijf jaar voordat ze het initiatief nemen voor een hoorscreening.

Dat betekent dat er een grote groep mensen zich jaren extra aan het inspannen is om gesprekken goed te verstaan en informatie juist te verwerken. Met verschillende metingen, uitgebreid werkplekonderzoek en een workshop ontvangen de medewerkers en organisaties pragmatische adviezen. Deze zijn gericht op preventie en gezonde geluidsomgeving. Na drie maanden wordt een nameting gehouden, zodat we daadwerkelijk kunnen meten of het zinvol is geweest.

Denk jij na het lezen van dit artikel: dat zou goed zijn voor mijn organisatie. Of heb je wellicht persoonlijk vragen? Neem dan gerust contact op met Judith Veen.