Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

De keerzijde van nieuwe hoorontwikkelingen voor slechthorenden

24 augustus 2021
De keerzijde van nieuwe hoorontwikkelingen voor slechthorenden

Gehoorverlies heeft gevolgen voor de mate van stress die iemand in het dagelijks leven ervaart. Dat geldt zeker ook op de werkplek. Daar zien wij immers dagelijks de voorbeelden van. Het Amsterdam UMC doet veel onderzoek naar gehoorverlies en vermoeidheid. Tijdens de zestigste dag der Akoepedie van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie afgelopen mei, waar wij iets mochten vertellen over slechthorendheid en werk, gaf hoogleraar Sophia Kramer een interessante voordracht over haar onderzoek naar het meten van stressniveau bij ingespannen luisteren.

Het verminderen van luisterinspanning is altijd het belangrijkste doel bij onze adviezen voor oplossingen op de werkplek van de slechthorende. Het gaat dan niet enkel en alleen om beter verstaan. Ook de hoorbelevenis oftewel: ontspannen luisteren speelt hierbij een essentiële rol.

 

Kwaliteit van geluid voor slechthorenden op de werkvloer

Dat brengt ons op de kwaliteit van geluid. Ook hier lopen interessante onderzoeken naar, mede door het Amsterdam UMC-VUmc. Tijdens de wintervergadering van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie presenteerde onderzoeker Sigrid Polspoel de resultaten van haar onderzoek naar het belang van frequenties boven de 8000Hz voor het spraakverstaan. Hoorzaken schreef hierover in februari.

Vanuit onze jarenlange ervaring met oplossingen voor de werkplek van slechthorenden zijn wij er goed van doordrongen dat de kwaliteit van geluid essentieel is voor het creëren van een prettige luistersfeer en ontspannen verstaan. En misschien wel nog belangrijker: rust als je even niet hoeft te luisteren en grip op het geluid. Zeker als een groot deel van je werkdag bestaat uit luisteren, daar schreven we in ons vorige kennisartikel al over. Meer luistergemak, minder stress, daar draait het altijd om.

 

De keerzijde van nieuwe geluidsontwikkelingen

Geluid en onze beleving van geluid is heel verschillend en ontwikkelt zich wellicht ook mee met trends en nieuwe ontwikkelingen.  Zo waren we in de jaren ’80 blij met de komst van de CD, zodat we geen last meer hadden van een kras op de LP of een overspringende naald. Inmiddels is vinyl weer een trend en associëren we het met authentiek geluid en sfeer. Met de komst van Bluetooth kunnen we draadloos muziek luisteren, waar we ook zijn. De keerzijde, dat er af en toe een stukje wegvalt of dat de verbinding even wordt verbroken, nemen we op de koop toe.

Ook voor slechthorenden is er een scala aan ontwikkelingen op het gebied van aanvullende communicatiehulpmiddelen met connectiviteit op de hoortoestellen. Direct streaming maakt het mogelijk om de mobiele telefoon rechtstreeks op je hoortoestellen te ontvangen en ook de microfoon van de set soloapparatuur kan ‘onzichtbaar’ worden gestreamd. Accessoires die om de nek moeten worden gedragen worden hiermee steeds meer overbodig.

 

De keerzijde van de nieuwste ontwikkelingen voor hoortoesteldragers

Maar wat is de keerzijde van deze ontwikkelingen voor hoortoesteldragers? Bij digitale overdracht heb je altijd te maken met enige vertraging. Bij een hoortoestel is dit zo klein dat het te verwaarlozen is, maar bij gebruik van een keten van draadloze apparatuur wordt de vertraging van alle apparatuur opgeteld. Dan kan het dus wel degelijk invloed hebben op comfortabel luisteren. Zo ervoer één van onze cliënten in de Hoorinfotheek Plus een enorm verschil in luistergenot tussen connectiviteit met ringleiding (0 vertraging) en connectiviteit met een streamer binnen de 2,4 Ghz. Ondanks dat de streamer breedbandiger is dan de inductielus werd luisteren zonder vertraging als veel comfortabeler ervaren. Ook het batterijverbruik is een aandachtspunt, want je zult maar een stuk werkdag overhouden aan het einde van je hoortoestel.

Welke oplossing het meeste luistercomfort biedt is per persoon verschillend en hangt zeker ook af van de (werk)situatie. Daarom gaat aan een advies voor een werkplekoplossing altijd een uitgebreid werkplekonderzoek vooraf om zo samen te komen tot een passend plan voor jouw werksituatie. Met altijd het belangrijkste doel: meer luistercomfort en minder stress. Ons advies voor verwijzers: geef cliënten een ruime mogelijkheid aan connectiviteit, zodat er geen mogelijkheden worden uitgesloten. We denken graag eens met je mee.

Wij denken namelijk niet in standaarden, maar focussen ons op de behoefte en wensen. Neem gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.