Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

De hulp en inzet van PlanPlan bij een ernstig of complex gehoorverlies

10 januari 2022
De hulp en inzet van PlanPlan bij een ernstig of complex gehoorverlies

Wanneer is het tijd voor een werkplekonderzoek of maatwerk hooroplossing van PlanPlan? Geregeld leeft deze vraag onder onze klanten of bij verwijzers. Op onze website delen wij daarom de vijf belangrijkste redenen. Begin mei vorig jaar publiceerden we het eerste deel: als de luistersituatie complex is. Medio juni deel twee: als standaard oplossingen niet (meer) voldoen, in augustus deel drie: als u een hele werkdag moet luisteren en in oktober deel vier: wanneer een hoortoestel niet zinvol of mogelijk is. Vandaag zoomen we in op de laatste reden, nummer vijf: bij een ernstig of complex gehoorverlies.

Soms is het gehoorverlies dusdanig ernstig dat er iets extra’s nodig is om mee te kunnen doen. Juist dan heeft u behoefte aan een expert die meedenkt en ontzorgt.

Maar wat is de definitie van ernstig gehoorverlies? Op Hoorwijzer.nl, de informatiewebsite van de Stichting Hoormij, staan de mate van gehoorverlies uitgelegd. Bij ernstig gehoorverlies kun je geluiden waarnemen bij een sterkte van 60 tot 90 decibel. Bij een zeer ernstig gehoorverlies kun je alleen geluiden waarnemen die sterker zijn dan 90 decibel. Hierbij wordt uitgegaan van het Fletcher-high gemiddelde. Dit kun je uitrekenen aan de hand van je audiogram.

Dat ernstig of zelfs zeer ernstig gehoorverlies een grote belemmering kan zijn op de werkvloer zal duidelijk zijn en komen wij dagelijks veelvuldig tegen.

 

Risicocategorie

Diverse studies wijzen uit dat er een duidelijke relatie is tussen gehoor en vermoeidheid. De behoefte tot herstel is namelijk groter naarmate de score op de hoortest slechter is. In samenwerking met het Nationale Longitudinale Studie Horen (NL-SH) hebben meerdere onderzoekers succesvol onderzoek kunnen verrichten naar de relatie tussen slechthorendheid en vermoeidheid. Op de website van het NL-SH vindt u meer informatie over en samenvattingen omtrent deze onderzoeken.

In de praktijk treffen wij geregeld ernstig slechthorenden die al jarenlang aanmodderen en een buitengewone inspanning leveren om mee te kunnen doen op hun werk.

 

Hoe kan het nog wel?

Onze drijfveer luidt altijd: Hoe kan het nog wel? Hoe kan het beter? En vooral: hoe kan het met minder inspanning? Bij een (zeer) ernstig gehoorverlies is het extra van belang om te kijken naar de hele keten van componenten om het geluid zo zuiver en direct mogelijk aan te bieden. Dit begint bij een goede hoortoestelrevalidatie of zelfs een CI-traject (Cochleair implantaat). Maar ook met het meest geavanceerde hoortoestel of met een CI blijft verstaan enorm inspannend of zelfs onmogelijk als je op afstand moet verstaan in een vergadering. Laat staan dat je moet verstaan in een rumoerige omgeving of tijdens sessies waar het er écht op aankomt.

 

Keten van componenten

Ieder geluid legt een weg af. Des te langer die weg is, des te zachter het geluid aankomt op het hoortoestel of CI. Onderweg vermengt het geluid zich met omgevingsruis, zoals andere stemmen, getik, een ventilator of nagalm als gevolg van een slechte akoestiek. Het is dus van groot belang om deze weg te verkleinen om zo de invloed van de omgeving te elimineren. Dit kan met de inzet van een meerkanaals communicatiesysteem. Van gebruikers van het meerkanaals communicatiesysteem krijgen we reacties terug als:

‘Het is een bijna optimale gehoorsituatie’

‘Competenter, professioneler; kreeg er energie van’

‘Dit is horen, zoals vroeger; een warme deken’ ‘Ik heb niet eerder zo’n luistergemak ervaren’

‘Het was een verademing om ze zo makkelijk te kunnen verstaan’

Maar wat maakt nu het verschil? We leggen het graag aan u uit!

 

Kwaliteit van het geluid

Het meerkanaals communicatiesysteem bevat meerdere richtingsgevoelige microfoons van goede kwaliteit. We kiezen voor richtingsgevoelige microfoons die gericht zijn op de spreker(s). Zo wordt voorkomen dat allerlei ongewenste geluiden worden opgevangen. Des te dichterbij de microfoon, des te beter het resultaat voor spraakverstaan. Door de stemmen van dichtbij op te pakken, wordt de invloed van geluiden in en om de ruimte namelijk aanzienlijk verkleind. Dit combineren wij met de inzet van een keten van bewezen studiocomponenten, die gericht zijn op het zo natuurlijk mogelijk registreren van geluid.

Het resultaat? Een breedbandig systeem, mogelijk gemaakt door o.a. de centrale geluidsprocessor en omdat er geen beperking is door gebruik van kleine batterijen. Limiters en levelers pèr microfoon voorkomen eventuele geluidspieken en zorgen voor het aanbieden van een zo gelijkmatig mogelijk geluid. Afsluitend maken de noisegate en filtering per kanaal het mogelijk om bijvoorbeeld een storende beamer te elimineren. Alle microfoons worden altijd gelijktijdig geanalyseerd. Hierdoor kan er zeer transparant naar meerdere sprekers worden geluisterd.

 

Uit de praktijk

Hoe dit verschil tot uitdrukking komt ervaren we veelvuldig in de praktijk. Een voorbeeld: we zijn aanwezig bij een vergadering van een maatschappelijke organisatie. Hier werkt A. als coördinator. Ze doet haar werk met hart en ziel, maar het kost haar buitengewoon veel inspanning. Ze heeft ernstig gehoorverlies, draagt buitencategorie hoortoestellen en heeft daarbij een uitgebreide set soloapparatuur. De tafelmicrofoons van de soloapparatuur heeft ze na veel oefenen en uitproberen aan de kant geschoven. Ze ving alsnog te veel omgevingsgeluid op en het kostte zo nog veel te veel energie. Ze was dan ook sceptisch over alternatieve mogelijkheden, maar wil haar mooie werk dolgraag blijven volhouden.

Na een uitgebreide kennismaking en introductie proberen we een vergadersysteem met acht richtingsgevoelige microfoontjes met haar uit, gekoppeld op haar hoortoestellen. Zo volgde ze de anderhalf uur durende vergadering. Dit was haar reactie na afloop:

“Er ging een wereld voor mij open, ik kon VERSTAAN! ZONDER inspanning en uitputting. Er ging een golf van energie door mijn lijf,  – in rust! – kon ik de voorzitter verstaan en alle anderen goed volgen. Het geluid was in tegenstelling tot de soloapparatuur en tafelmicrofoons absoluut niet irritant.

Ik voelde eigen waarde opkomen, ik durfde mijn inbreng te vertellen en was niet meer onzeker of ik wel iets vertelde waar het onderwerp over ging. Dat geeft een power, hoor! Het is mijn werk, vele overleggen en met behulp van deze apparatuur volwaardig deel te kunnen nemen aan een vergadering is een MUST. Ja, er ging een wereld voor mij open!

Ook mijn collega en andere deelnemers deze ochtend stonden versteld van het resultaat. Zij zagen het non-verbale aspect. Natuurlijk ziet men mij “normaal” snel moe worden van inspannend proberen gesprekken te volgen. Zij zien aan mijn gezicht dat ik iets wel of niet begrijp. Of wanneer ik moe word. Vanochtend was het een prachtige ervaring, waarna ik zulke positieve reacties in ontvangst heb mogen nemen.

Het is een droom die uit mag komen om op een zo normaal mogelijke manier – weliswaar met de juiste hulpmiddelen – te kunnen blijven functioneren!”

De volgende stap is om met het begeleidend Audiologisch Centrum te komen tot een goed onderbouwde aanvraag voor de zorgverzekeraar. We gaan er alles aan doen om dit te laten lukken, zodat A. haar prachtige werk kan blijven doen.

 

Meer ervaringen uit de praktijk.

In de afgelopen 22 jaar hebben we natuurlijk meer werkplekken aangepast voor werkenden met (zeer) ernstig gehoorverlies. Sommigen werken er al meer dan tien jaar mee, anderen hebben dankzij de aanpassingen tot hun pensioen kunnen blijven werken. Zoals Hans, senior engineer en Esther, radioloog.

Heb je ook een ernstig gehoorverlies en kost je werk je te veel inspanning? Voel jij je hierdoor vaak te weinig betrokken of onzeker? Wil je onderzoeken wat wel mogelijk is? Neem dan gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Wij denken niet in standaarden, maar focussen ons op jouw behoefte en wensen!