Advies en maatwerk op het gebied van horen en verstaan

De hulp en inzet van PlanPlan als een hoortoestel niet mogelijk of zinvol is

14 oktober 2021
Als een hoortoestel niet mogelijk of zinvol is

Wanneer is het tijd voor een werkplekonderzoek of maatwerk hooroplossing van PlanPlan? Geregeld leeft deze vraag onder onze klanten of bij verwijzers. Op onze website delen wij daarom de vijf belangrijkste redenen. Begin mei publiceerden we het eerste deel: als de luistersituatie complex is. Medio juni deel twee: als standaard oplossingen niet (meer) voldoen en in augustus deel drie: als u een hele werkdag moet luisteren. Vandaag zoomen we in op reden nummer vier: wanneer een hoortoestel niet mogelijk of zinvol is.

Deze reden is nogal eens aanleiding tot vragen; wat bedoelen jullie daarmee? Waarom zou een hoortoestel niet zinvol of mogelijk zijn? In de afgelopen ruim 20 jaar zijn er heel veel verschillende situaties op ons pad gekomen waarbij er wel een goede luisteroplossing gewenst was, maar waar een hoortoestel geen uitkomst bood. In die gevallen kijken we heel graag mee naar alternatieve mogelijkheden.

 

Bandbreedte

Want hoe geavanceerd hoortoestellen ook zijn, de bandbreedte is beperkt. Dat kun je merken je als je bijvoorbeeld muziek speelt. Met name pianisten ervaren dat het pianospel met hoortoestellen in onaangenaam klinkt of ervaren het zelfs als ‘jengelen en niet strak te krijgen’, zoals pianodocent Gerry. Dan kan het beter zijn om zonder hoortoestellen naar de muziek te luisteren of met een hoofdtelefoon. Maar als je dan tussendoor met je studenten moet communiceren, loop je al gauw tegen ergernissen of problemen aan. Hiervoor creëren we graag alternatieve oplossingen.

 

Gehoorbescherming

Ook in situaties waar gehoorbescherming verplicht of gewenst is, kan een hoortoestel onpraktisch zijn. Oorkappen over de hoortoestellen heen dragen kan leiden tot fluiten. Bovendien is luisteren via de hoortoestellen in dit geval niet gewenst, omdat je dan alsnog aan het lawaai wordt blootgesteld. In deze situaties is communicatie in combinatie met bescherming essentieel. In de praktijk botst goede bescherming dan ook vaak met het dragen van hoortoestellen. Dit ervoer ook allround constructiewerker Mark.

 

Huidaandoening

Een heel andere reden om (tijdelijk) geen hoortoestel te kunnen dragen zijn huidproblemen. Zo hebben we kortgeleden een jong slechthorend kind dat vanwege ernstige huidproblemen geen hoortoestel verdroeg voorzien van een oplossing waarmee ze beter kan verstaan. Dit maakt het mogelijk dat ze de verhaaltjes die haar ouders vertellen beter verstaat, dat ze meer kan genieten van voorlezen, dat ze mee kan doen met taalspelletjes en dat ze beter logopedie kan volgen. Zo vormt deze alternatieve luisteroplossing een belangrijke ondersteuning in haar taal- en spraakontwikkeling.

 

Specifieke gehoorverliezen

Ook zijn er specifieke gehoorverliezen waarbij het niet altijd lukt om een hoortoestel aan te passen aan de wensen van de gebruiker, maar waarbij de slechthorende wel een uitdagende luistersituatie heeft op het werk. Dat kan zijn een komvormig verlies, waarbij de lage en de hoge tonen goed gehoord worden, maar de middentonen niet.

Zeker in een rumoerige werksituatie versterkt een hoortoestel dan te veel, terwijl de verstaanbaarheid onvoldoende wordt verbeterd. Een mooi voorbeeld is Ryanne die in een drukke kantooromgeving moest telefoneren en overleggen, terwijl ze overgevoelig is voor geluid en voor prikkels in het algemeen. Maar denk ook aan mensen met één volledig doof oor en één goed oor. Ook dan kan een uitdagende werksituatie zoals de klas tot problemen en risico van uitval leiden. Of zoals Kitty het verwoordt: “Een hoortoestel was in mijn geval nutteloos, omdat de signalen niet worden doorgegeven”. Uiteindelijk is haar verwachting dat ze het met de alternatieve apparatuur wel tot haar 66ste kon uitkomen helemaal uitgekomen!

Hoor je ook te veel, maar versta je te weinig? En heb je al een hoortoestel uitgeprobeerd, maar leidde dit niet tot meer ontspannen luisteren? Zijn er andere redenen of specifieke situaties waarin je geen hoortoestel kunt dragen, maar het wel beter moet verstaan? Neem dan gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Wij denken niet in standaarden, maar focussen ons op jouw behoefte en wensen!